YLEISKAAVAT

     RANTAKAAVOITUSTILANNE (päivitetty 9.6.2016)

     RANTAYLEISKAAVAN AJANTASAKAAVA (päivitetty 13.6.2016)

     KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA (kv 11.12.1989 § 191)

 

VALMIIT YLEISKAAVAT:

 

KOLIMA-KEITELE KOSKIREITIN YLEISKAAVA

KAAVAKARTTA 1996 

      (kaavamääräykset, kaavaselostus)

 

KAAVAMUUTOS 2000 

      (kaavaselostus)

 

YLÄ-KEITELEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

KAAVAKARTTA 2002

      (kaavamääräykset, kaavaselostus)

 

KAAVAMUUTOS 2012 

      (kaavamääräykset, kaavaselostus)

 

KESKI-KEITELEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

- KAAVAKARTAT 2004:

       kartta a ja kartta b 

       (kaavamääräykset, kaavaselostus)

 

- KAAVAMUUTOS 2009:

       kartta 1, kartta 2, kartta 3 

       (kaavaselostus)

 

- KAAVAMUUTOS 2012:

       kartta 1, kartta 2, kartta 3 

       (kaavamääräykset, kaavaselostus

 

LÖYTÄNÄ-KOLKKU RANTAYLEISKAAVA

KAAVAKARTTA 2011 

      (Kaavamääräykset, Kaavaselostus)

Löytänän kylän osayleiskaava

 

KEITELEEN ITÄPUOLEN RANTAYLEISKAAVA

KAAVAKARTAT 2016:

     kartta 1, kartta 2, kartta 3 

    (Kaavamääräykset, Kaavaselostus)