TAAJAMAN ASUINRAKENNUS-, LIIKE- JA TEOLLISUUSTONTIT

Tonttikartat alueittain (tonttitiedot löytyvät saman tiedoston taulukosta):

Kurkela (päivitetty 12.4.2017)

Isoaho (päivitetty 13.9.2017)

Keskusta (päivitetty 13.9.2017)

Mustaniemi (päivitetty 13.9.2016)

 

Taajaman tonttitarjonta