Jätehuoltotietojen ilmoituslomake - jätehuoltosopimus Viitasaari

Ilmoita lomakkeella uudet / muuttuneet tiedot jätehuollon järjestämistä varten.

Voit tehdä sopimuksen alla olevalla "verkkolomakkeella". Täytä lomake huolellisesti ja paina "lähetä" jolloin lomake toimitetaan automaattisesti tekniseen toimistoon.

Tarvittaessa lomakkeen / sopimuksen voi tehdä myös teknisen toimiston kansliassa tai kunnan / kaupungin neuvonnassa.
Jätehuoltotietojen ilmoituslomake - jätehuoltosopimus
 
Muutokset alkaen (pvm)*
 
Kiinteistön ja talouden tiedot
Nimi (sopimuksen tekijä)*
Syntymäaika (laskutusta varten)*
Katuosoite (sopimuksen kohde)*
Postinumero*
Postitoimipaikka*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite
Kiinteistötunnus ja nimi
Talouden koko / henkilömäärä*
---
Laskutusosoite (jos eri kuin yllä)
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
---
Asunto*

---
Jätehuoltomääräysten mukaan jokaisella kiinteistöllä tulee olla oma jäteastia.

Pienissä talouksissa ja muutoinkin, naapurin kanssa yhteinen jäteastia on myös mahdollinen (katso kunnalliset jätehuoltomääräykset 8§).

Lajitellut hyötyjätejakeet toimitetaan aluekeräyspisteille jätehuoltomääräysten mukaisesti. Haja-asutusalueen aluekeräyspisteillä ei kerätä hyötyjätejakeista biojätettä, joten jos biojätettä haluaa toimittaa aluekeräyspisteelle, on se toimitettava keskustan alueen pisteille.

Kartongin (ja pakkausmuovin) voi hävittää hyötyjätteen keräyksen sijaan myös sekajätteen joukossa. Biojätteen (kuten myös puutarhajätteen) voi kompostoida OMALLA tontilla.

Muut jätejakeet ja isommat erät tulee aina toimittaa jäteyrittäjän ylläpitämälle vastaanottopisteelle.

Tutustu myös jätehuoltomääräyksiin ja lajitteluohjeisiin verkkosivuillamme.
---

Kiinteistöllä / taloudella on jyrsijäsuojattu komposti
 Kiinteistöllä / taloudella on oma keräysastia sekajätteelle (energiaksi), vain hyötyjätteet aluekeräyspisteelle
Kiinteistöllä / taloudella on yhteinen sekajäteastia (energiaksi), vain hyötyjätteet aluekeräyspisteelle
Yhteisastian muut osakkaat (jätehuoltomääräykset 8§) Huom! Jos yhteisastiaa ei ole käytössä syötä tekstikenttään viiva. Kenttää ei voi jättää tyhjäksi.*
Kiinteistöllä on oma tai yhteinen keräysastia myös jollekin muulle jätejakeelle. Mitkä? Yhteisastian ollessa kyseessä mainitse myös muut osakkaat (jätehuoltomääräykset 8§)
Anon sekajäteastialle pidempää, 8vko, tyhjennysväliä (vain 1-2 hlö talous)
Anon oikeutta viedä kaikki jätejakeet aluekeräyspisteelle (vain haja-asustusalue)
Muuta ilmoitettavaa

Huom! Poikkeamat yllä oleviin vaihtoehtoihin voi myöntää vain jätehuoltoviranomainen (Viitasaaren tekninen lautakunta) tai sitä edustava viranhaltija. Oikaisuvaatimukset ja muut muistutukset tulee toimittaa aina kirjallisena.