Siirry sivun sisältöosaan
Viitasaaren vaakuna


 
Tekstin koko Tekstin koko: suurenna Tekstin koko: pienennä
 

Päävalikko

Palvelut asukkailleYrittäjäMatkailijaAsumaanHallintoYleistäTapahtumatKysymys - vastauspalstaYhteystiedot

Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia. Kaupunginhallitus tekee kaupungin puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty. Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä, johtaa ja valvoa kaupungin toimialojen ja viranhaltijoiden toimintaa sekä kaupungin taloushallintoa.

Kaupunginhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös- ja toimintakertomus. Kaupunginhallituksen on myös vuosittain tehtävä kaupungin talousarvioehdotus seuraavaksi vuodeksi.

Kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kaupungintalolla kokousta seuraavana perjantaina kokouspäivän ollessa maanantai. Tarkastettujen pöytäkirjojen jäljennökset lähetetään nähtävillä oloajan jälkeen myös kirjastoon sekä julkaistaan kaupungin kotisivuilla.

Kaupunginhallituksen päätöksestä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä.

Kaupunginhallituksen kokouksissa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Tehtävä Nimi  Henkilökohtainen varajäsen 
Puheenjohtaja

Jussi Kananen (KESK)
puh. 050 310 8069
sähköposti: jussi.kananen@viitasaari.fi

Sami Wiik, maaseutuyrittäjä (KESK)
puh. 040 536 7758
sähköposti: sami.wiik@viitasaari.fi

Varapuheenjohtaja Pekka Niskanen, projektityönjohtaja (SDP) 
puh. 050 514 8965
sähköposti: pekka.niskanen@viitasaari.fi

Risto Rossi, aluepäällikkö, eläkeläinen (SDP) 
puh. 0400 287 431
sähköposti: risto.rossi@viitasaari.fi

Esittelijä  
Pöytäkirjanpitäjä Tiina Honkanen  
Jäsen Mirja Drake, yrittäjä (KOK)
puh. 0400 892 000
sähköposti: mirja.drake@viitasaari.fi

Arto Kuntsi (KOK) 
puh. 040 179 0701
sähköposti: arto.kuntsi@viitasaari.fi 

Jäsen Leila Haiko, perhehoitaja (KESK)
puh. 040 587 8268
sähköposti: leila.haiko@viitasaari.fi
Ritva Muittari, perushoitaja (KESK)
puh. 050 331 9905
sähköposti: ritva.muittari@viitasaari.fi
Jäsen

Juhani Halonen, merkonomi (SDP)
puh. 040 733 7663
sähköposti: juhani.halonen@viitasaari.fi 

Jyrki Hakonen (SDP)
puh. 040 930 7867
sähköposti: jyrki.hakonen@viitasaari.fi 
Jäsen Seppo Ijäs, yrittäjä (PS)
puh. 0400 344 402 
sähköposti: seppo.ijas@viitasaari.fi

Susanne Koljonen, kosmetologi (PS)
puh. 050 538 2489
sähköposti: susanne.koljonen@viitasaari.fi

Jäsen

Ilkka Kemppainen, toimitusjohtaja (KESK)
puh. 040 352 2023, 0400 361 489
sähköposti: ilkka.kemppainen@viitasaari.fi

Arvo Pietiläinen, eläkeläinen, maanviljelijä (KESK)
puh. 0400 347 324
sähköposti: arvo.pietilainen@viitasaari.fi

Jäsen

Tiina Minkkinen, sairaanhoitaja (KESK)
puh. 014 459 7241 (työ)
sähköposti: tiina.minkkinen@viitasaari.fi

Tuija Tuikkanen, proviisori (KESK)
puh. 0400 183 748
sähköposti: tuija.tuikkanen@viitasaari.fi
Jäsen Miia Kuusela, musiikinopettaja (SDP)
puh. 040-7713828
sähköposti: miia.kuusela@viitasaari.fi

Anne Niskanen, palkanlaskija (SDP/ sit.)
puh. 040 676 1965
sähköposti: anne.m.niskanen@viitasaari.fi