Siirry sivun sisältöosaan
Viitasaaren vaakuna


 
Tekstin koko Tekstin koko: suurenna Tekstin koko: pienennä
 

Päävalikko

Palvelut asukkailleYrittäjäMatkailijaAsumaanHallintoYleistäTapahtumatKysymys - vastauspalstaYhteystiedot

Kaupunginvaltuusto

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto hyväksyy toimialoille talousarvion ja palvelusopimuksen sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta ja toimielinten sekä viranhaltijoiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee keskeiset luottamushenkilöt. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaupungintalolla, os. Keskitie 10, 44500 Viitasaari. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta Viitasaaren Seutu- lehdessä. Kokousilmoitus ja luettelo käsiteltävistä asioista on nähtävillä kaupungintalon ilmoitustaululla.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kaupungintalolla (keskushallinnon osasto) kokousta seuraavan viikon tiistaina. Tarkastetun pöytäkirjan kopio lähetetään nähtävillä oloajan jälkeen kirjastoon. Kaupunginvaltuuston esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kaupungin kotisivuilla.

Kaupunginvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Viitasaaren kaupunki on avannut kaikille valtuutetuille sähköpostin, joka on muotoa etunimi.sukunimi@viitasaari.fi .

Sähköpostiin kirjautuminen (Office Oulook WebAccess)

Ohjelmien Etäkäyttösivusto (ohjeita yms.)

Puheenjohtaja 

Sonja Kekkonen, opiskelija (SDP)
puh. 050 310 8061, 040 706 4671
sähköposti: sonja.kekkonen@viitasaari.fi

 I Varapuheenjohtaja Eero Pulkkinen, yrittäjä, eläkeläinen (KESK)
puh. 0400 613 055
sähköposti: eero.pulkkinen@viitasaari.fi

 II Varapuheenjohtaja

Teuvo Hakkarainen, kansanedustaja (PS)
puh. 040 5206 800
sähköposti: teuvo.hakkarainen@eduskunta.fi

 Pöytäkirjanpitäjä

Tiina Honkanen, kaupunginsihteeri
puh. 044 4597 301
sähköposti: tiina.honkanen@viitasaari.fi

Valtuutetut

Tuija Arnberg, sairaanhoitaja
(SDP)
puh. 040 758 6147
sähköposti: tuija.arnberg@viitasaari.fi

 

Mirja Drake, yrittäjä (KOK)
puh. 0400 892 000
sähköposti: mirja.drake@viitasaari.fi

 
Leila Haiko, perhehoitaja (KESK)
puh. 040 587 8268
sähköposti: leila.haiko@viitasaari.fi
Juhani Halonen, merkonomi (SDP)
puh. 040 733 7663
sähköposti: juhani.halonen@viitasaari.fi
Seppo Ijäs, yrittäjä (PS)
puh. 0400 344 402
sähköposti: seppo.ijas@viitasaari.fi

Jussi Kananen (KESK)
sähköposti: jussi.kananen@viitasaari.fi

Anssi Kekkonen, opiskelija (KESK)
sähköposti: anssi.kekkonen@viitasaari.fi

Ilkka Kemppainen, toimitusjohtaja (KESK)
puh. 040 352 2023, 0400 361 489
sähköposti: ilkka.kemppainen@viitasaari.fi
Olli-Pekka Koljonen, erityisavustaja (SDP)
puh. 050 337 4651
sähköposti: ollpekkakoljonen@gmail.com
Susanne Koljonen, kosmetologi (PS/ sit.)
puh. 050 538 2489
sähköposti: susanne.koljonen@viitasaari.fi

Jyrki Koskela, lehtori (KESK/ sit.)
puh. 040 838 5318
sähköposti: jyrki.koskela@viitasaari.fi
Jari Kunelius, rehtori (KOK)
puh. työ 044 459 7377
sähköposti: jari.kunelius@viitasaari.fi

Miia Kuusela, musiikinopettaja (SDP)
sähköposti: miia.kuusela@viitasaari.fi

Veikko Lindlöf, tekninen kiinteistönhoitaja (SDP)
puh. 040 414 5556, 040 769 5166 (työ)
sähköposti: veikko.lindlof@viitasaari.fi

Ilpo Manninen, ent. yrittäjä, eläkeläinen (PS)
puh. 040 838 5391
sähköposti: ilpo.manninen@viitasaari.fi
Tiina Minkkinen, sairaanhoitaja (KESK)
puh. työ 014 459 7241
sähköposti: tiina.minkkinen@viitasaari.fi
Ritva Muittari, perushoitaja (KESK)
puh. 050 331 9905
sähköposti: ritva.muittari@viitasaari.fi
Pekka Niskanen, projektityönjohtaja (SDP)
puh. 050 514 8965
sähköposti: pekka.niskanen@viitasaari.fi
Mervi Paananen, työtoiminnanjohtaja (SDP)
puh. 040 823 2237, työ 044 459 7578
sähköposti: mervi.paananen@viitasaari.fi

Arvo Pietiläinen, eläkeläinen, maanviljelijä (KESK)
puh. 0400 347 324
sähköposti: arvo.pietilainen@viitasaari.fi

Mervi Rihto, liikkeenharjoittaja (KOK)
puh. 040 520 8601
sähköposti: mervi.rihto@viitasaari.fi

Hannu Suni, toimitusjohtaja (KD)
puh. 0400 927 401
sähköposti: hannu.suni@kohiwood.com

Tuija Tuikkanen, proviisori (KESK)
puh. 0400 183 748
sähköposti: tuija.tuikkanen@viitasaari.fi

Sami Wiik, maaseutuyrittäjä (KESK)
puh. 040 536 7758
sähköposti: sami.wiik@viitasaari.fi