Siirry sivun sisältöosaan
Viitasaaren vaakuna


 
Tekstin koko Tekstin koko: suurenna Tekstin koko: pienennä
 

Päävalikko

Palvelut asukkailleYrittäjäMatkailijaAsumaanHallintoYleistäTapahtumatKysymys - vastauspalstaYhteystiedot

Muutoksenhaku kunnallisiin päätöksiin

Hakeminen

Kaupunginhallituksen ja lautakunnan sekä niiden alaisten viranhaltijoiden päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on tarkastettu tai kun asianomainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimus tehdään ao. toimielimelle.

Kaupunginhallituksen ja lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta ja edelleen Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Edellä mainittu koskee kuntalain perusteella tehtyjä päätöksiä. Erityislaeissa saattaa olla omia määräyksiään muutoksenhausta. Päätöksissä on aina mukana muutoksenhakuohjeet.

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Vahingonkorvausasiat

Toimialajohtaja päättää korvauksen ja vahingonkorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, jossa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi ja vaadittava korvaus on enintään 4000 euroa. Lautakunta päättää tätä suuremmista korvauksista. Kaupunginhallitus päättää muusta kuin lautakunnan päätösvaltaan kuuluvasta korvauksesta ja vahingonkorvauksesta siltä osin kuin päätösvalta ei ole delegoitu viranhaltijalle.