Viitasaaren kaupungin opiskelijastipendi 2017

5.1.2017 12.00

Viitasaaren kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.6.2016 § 57 opiskelijastipendin myöntämisperiaatteet, jonka mukaan Viitasaaren kaupunki myöntää v. 2017 enintään viisi 1 000 euron suuruista opiskelijastipendiä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ammattiin pätevöittävän tutkinnon lopputyön Viitasaarella toimivassa yrityksessä tai yhdistyksessä suorittavalle opiskelijalle. Stipendit myönnetään hakujärjestyksen perusteella.

Vapaamuotoinen stipendihakemus stipendirahan varaamiseksi tulee toimittaa ja osoittaa vuoden 2017 aikana Viitasaaren kaupunginhallitukselle, os. Keskitie 10, 44500 VIITASAARI. Hakemukseen tulee liittää yrityksen/ yhdistyksen kanssa tehty ja oppilaitoksen hyväksymä sopimus lopputyön suorittamisesta tutkimussuunnitelmineen sekä oppilaitokselta saatava opiskelutodistus, josta käy ilmi tutkintonimike, opiskelun päätoimisuus ja alkamisaika sekä arvioitu valmistumisaika. Kaupunginhallituksen myöntämä stipendi maksetaan, kun lopputyö on suoritettu ja kopio lopputyöstä on toimitettu hallitukselle maksatusta varten. 

VIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS