Terveyskeskuksen sähköinen asiointi

22.2.2017 6.00

Sähköinen asiointi

Wiitaunionin terveyskeskuksessa otetaan käyttöön sähköisen asioinnin mahdollisuus osassa kiireettömiä terveyspalveluita. Kuntalainen voi asioida palveluissamme sähköisesti henkilökohtaisia pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai HST-korttia käyttämällä. Sähköinen asiointi edellyttää asiakkaan/potilaan sähköisen asioinnin suostumusta, jonka voi tehdä sähköisesti eTerveyspalvelun asiointiportaalissa tai vastaanottokäynnin yhteydessä. Asiointi eTerveyspalvelussa on maksutonta.

eTerveyspalveluun kirjaudutaan osoitteessa

www.pihtipudas.fi -> sosiaali- ja terveyspalvelut -> terveyspalvelut -> easiointi

www.viitasaari.fi -> sosiaali- ja terveyspalvelut -> terveyspalvelut -> easiointi.

Sähköistä asiointia kehitetään ja laajennetaan asteittain. Tällä hetkellä kuntalaiset saavat kaikista terveyskeskukseen varatuista kiireettömistä vastaanottoajoista ajanvarausmuistutuksen yksi ja kolme arkipäivää ennen vastaanottoa. Kuntalaisilla on mahdollisuus tarkastella omia ajanvarauksiaan sekä varata, siirtää tai perua itse varaamiaan aikoja. Sähköinen ajanvaraus otetaan asteittain käyttöön  seuraavilla terveydenhoitajien vastaanotoilla:

  • aikuisneuvolassa
  • perhesuunnitteluneuvolassa
  • lastenneuvolassa sekä
  • kouluterveydenhoitajalla.
  • työterveyshuollossa

Tarkemmat ajanvaraustuotteet ovat näkyvissä eTerveyspalvelussa.

Sähköiseen asiointiin kuuluu ajanvarauspalveluiden lisäksi viestipalvelut. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi lähettää esimerkiksi laboratoriotuloksia tai muita terveydentilaa koskevia tietoja tekstiviestinä asiakkaan/potilaan puhelimeen tai web-viestinä sähköisen asioinnin portaaliin. eTerveyspalvelu sisältää myös lomakepalvelun, mikä mahdollistaa asiakkaalle/potilaalle esitietolomakkeiden täyttämisen ja lähettämisen sähköisesti. Esitietolomakkeet täyttöohjeineen löytyvät eTerveyspalvelu-portaalista. Kaikkeen toisen puolesta asiointiin, myös alaikäisten  lasten kohdalla, tarvitaan sähköisen asioinnin  kirjallinen valtuutus, lomakkeet löytyvät yllämainituista internet-osoitteista.