Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.1.2018

8.1.2018 10.00

Tiedote asiakasmaksujen muutoksista

 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.1.2018.

 Mikä muuttuu

Uudet maksuprosentit ja tulorajat ovat

Perheen         tuloraja € / kk                   maksu %       Korkeimman      
koko                                                                                      maksun tuloraja

2                    2050 (ennen 1915)             10,7                 4756 (ennen 4437)
3                    2646 (ennen 1915)             10,7                 5352 (ennen 5000)
4                    3003 (ennen 2053)            10,7                 5709 (ennen 5724)
5                    3361 (ennen 2191)              10,7                 6067 (ennen 5862)
6                    3718 (ennen 2328)             10,7                 6424 (ennen 5999)

Perheen toisen lapsen maksu on 50 % (ennen 90 %) nuorimman lapsen kokoaikahoidon (yli 35 h/vko) maksusta.


Uudet maksupäätökset

Kaikkien perheiden varhaiskasvatuksen maksupäätökset tarkistetaan entisen maksupäätöksen tulotiedoilla. Tämä ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Uusi maksupäätös lähetetään perheille, jos maksu muuttuu.

Jos maksupäätöksen perusteena käytettävät perheen tulot ovat oleellisesti muuttuneet (yli 10 %), tulee perheen toimittaa uusi tuloselvitys. Jos perhe on aiemmin hyväksynyt korkeimman maksun ja maksu halutaan tulorajan muutoksen vuoksi tuloperusteiseksi, tulee asiakkaan toimittaa uudet tulotositteet varhaiskasvatuspalveluihin viimeistään 16.2.2018.

Katso varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tarkemmin Varhaiskasvatusmaksujen määräytyminen 1.1.2018 alkaen –kirjeestä.

Wiitaunionin varhaiskasvatus