Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta/ Metsähallitus Etelä-Suomi, Viitasaaren valtionmaa 931-893-1-10, Viitasaari

11.1.2018 8.00