Kuulutus myönnetyistä rakennusluvista. Nähtävillä 27.03.2018 saakka.

9.3.2018 10.00