Puolustusvoimien harjoitustoimintaa koskevan päätöksen yleistiedoksianto

10.4.2018 13.00