Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely, uusintakierros

12.6.2018 8.00

SAATEKIRJE

Asiakastyytyväisyyskyselyn uusintakierros Wiitaunionin alueen varhaiskasvatuksen 0-5- vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka eivät ole aiemmin vastanneet kyselyyn!

Arvoisa vastaanottaja!

Tämä on asiakastyytyväisyyskyselyn uusintakierros. Tässä kyselyssä selvitetään Wiitaunionin varhaiskasvatuspalveluita käyttävien perheiden tyytyväisyyttä saamaansa palveluun. Tutkimustulokset toimivat Wiitaunionille ohjenuorana palveluiden järjestämiselle ja kehittämiselle. Asiakastyytyväisyyskyselyn ensimmäinen kierros antoi tutkimukseen vähän vastauksia ja tämän vuoksi järjestämme asiakastyytyväisyyskyselyn uusintakierroksen. Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa paikallisiin varhaiskasvatuspalveluihin vastaamalla tähän kyselyyn. Arvostaisimme pientä (5-10 min) ajankäyttöäsi tutkimuksemme hyväksi, sillä vastauksesi on meille erittäin tärkeä tutkimuksen luotettavuuden vuoksi.

Olemme Savonian ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita ja kokoamme saamamme tiedot opinnäytetyöhömme. Teemme tutkimuksen yhteistyössä Wiitaunionin kanssa. Tutkimme aihetta, koska haluamme olla osana tutkimassa Wiitaunionin alueen varhaiskasvatuksen laatua.

Kyselyyn vastaaminen on luottamuksellista. Vastaajien anonymiteetti säilyy, eikä yksittäisten henkilöiden vastauksia voi erottaa. Tutkimusaineistoa säilytetään Savonia-ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietoarkistossa. Palaute käsitellään varhaiskasvatuksen henkilöstön kesken sekä esitetään sivistyslautakunnalle. Pyydämme sinua täyttämään tämän kyselylomakkeen sähköisenä versiona ja palauttamaan sen 25.6.2018 mennessä.

Kysely löytyy kaupunkisi internetsivuilta tai internetkyselyyn pääset tästä linkistä:

https://www.webropolsurveys.com/S/1DFFA50C074F54CA.par

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen

Savonia-ammattikorkeakoulu               Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Katariina Pihlakari                               Emmi Hintikka
sosionomiopiskelija                              sosionomiopiskelija