Opiskelijastipendin hakeminen

11.2.2019 8.00

               

 

VIITASAAREN KAUPUNGIN OPISKELIJASTIPENDI 2019

 

Viitasaaren kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.9.2017 § 92 opiskelijastipendin myöntämisperiaatteet, jonka mukaan Viitasaaren kaupunki myöntää v. 2019 enintään viisi 1 000 euron suuruista opiskelijastipendiä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ammattiin pätevöittävän tutkinnon lopputyön Viitasaarella toimivassa yrityksessä tai yhdistyksessä suorittavalle opiskelijalle. Stipendit myönnetään hakujärjestyksen perusteella.

 

Vapaamuotoinen stipendihakemus stipendirahan varaamiseksi tulee toimittaa ja osoittaa vuoden 2019 aikana Viitasaaren kaupunginhallitukselle, os. Keskitie 10, 44500 VIITASAARI.

 

Hakemukseen tulee liittää yrityksen/ yhdistyksen kanssa tehty ja oppilaitoksen hyväksymä sopimus lopputyön suorittamisesta tutkimussuunnitelmineen sekä oppilaitokselta saatava opiskelutodistus, josta käy ilmi tutkintonimike, opiskelun päätoimisuus ja alkamisaika sekä arvioitu valmistumisaika.

 

Kaupunginhallituksen myöntämä stipendi maksetaan, kun lopputyö on suoritettu ja kopio lopputyöstä on toimitettu hallitukselle maksatusta varten.

 

 

11.2.2019 VIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS