Organisaatio

Viitasaaren kaupungin organisaatio sisältää sekä kaupungin omia että Wiitaunioni-kuntaparin ja Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren perusturvan yhteistoiminta -alueen yhteisiä hallintoelimiä. Samoin ympäristölautakunta on pohjoisen Keski-Suomen kuntien yhteinen.

 

Kuntaparin työnjako

Wiitaunionin kuntien eli Viitasaaren ja Pihtiputaan palvelutuotanto on järjestetty yhteiseksi kummankin kunnan vahvuuksia hyödyntäen. Yhteisten toimintojen koordinoiva ja valmisteleva elin on kuntaparin työvaliokunta, joka valmistelee esitykset edelleen kuntien hallituksen yhteiskokoukselle. Palvelutuotannon työnjako on seuraava:

 • Viitasaari: perusturva, tekninen toimi ja ympäristötoimi
 • Pihtipudas: sivistystoimi, maataloushallinto ja hallinnon tukipalvelut

Kuntaparin molemmat kunnat ovat itsenäisiä omine kaupungin- ja kunnanvaltuustoineen ja -hallituksineen.

1.1.2009 on toimintansa aloittanut Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta -alue, jonka kuntalain 77 §:n mukaisena yhteisenä toimielimenä toimii perusturvalautakunta. Perusturvalautakunta järjestää palvelut tilaamalla ne Wiitaunionilta, Kinnulan kunnalta, kuntayhtymiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Lautakunta toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa ja yhteistoiminnan hallinosta vastaa Viitasaaren kaupunki.

Wiitaunionin periaatteita

 • Kunnat säilyvät itsenäisinä
 • Keskittyminen kansalaiskunnalle kuuluviin tehtäviin
 • Kuntien vahvuuksien hyödyntäminen
 • Palvelutuotannon organisoiminen asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi
 • Palvelutuotannon työnjako
 • Päällekkäisyyksien purkaminen
 • Palvelutuotannon tehostaminen
 • Kuntien hyvinvoinnin edistäminen demokraattisesti ja tasapuolisesti
 • Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen

Yhteistoiminta-alueet

1.1.2013 ovat toimintansa aloittaneet myös useamman kunnan yhteistoiminta-alueet:

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue:

Isäntäkuntana toimii Pihtipudas, jonka lisäksi yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Karstulan, Kinnulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat sekä Viitasaaren kaupunki.

Ympäristötoimen yhteistoiminta-alue (ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta):

Isäntäkuntana toimii Viitasaari, jonka lisäksi yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Saarijärven kaupunki, Pihtiputaan, Karstulan, Kinnulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven kunnat.

Kaupunginvaltuusto, -hallitus ja omat lautakunnat

Ylintä demokraattista päätösvaltaa Viitasaaren kaupungissa käyttää asukkaiden valitsema kaupunginvaltuusto, johon kuuluu 27 valtuutettua. Valtuuston tehtävänä on asettaa kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta sekä nimetä jäsenet yhteislautakuntiin.

Keskushallinto

Viitasaaren kaupungin keskushallinto valmistelee kaupunginvaltuuston ja -hallituksen käsittelyyn tulevat asiat, toimeenpanee niiden tekemät päätökset sekä hoitaa kaupungin yleiset viestintä- ja tiedotustehtävät. Keskushallintoa johtaa kaupunginjohtaja Janne Kinnunen.

Elinkeinot ja matkailu

Wiitaunionin kuntaparin alueen elinkeinopalveluista ja matkailuun liittyvistä asioista vastaa kehittämisyhtiö Witas Oy, jonka osakkaisiin kuuluvat myös Kinnulan ja Kivijärven kunnat.

Kansalaiskunta ja palvelukunta

Wiitaunionin kantavana toimintaperiaatteena on turvata sekä kuntalaisen tarvitsemat palvelut että kuntalaisen vaikutusmahdollisuudet oman ympäristönsä asioihin. Wiitaunioni sisältää ajatuksen kansalaiskunnasta ja palvelukunnasta, joissa molemmissa kuntalainen on osallisena.

Kansalaiskunta - kuntalainen kansalaisena

 • demokratia
 • identiteettikunta
 • yhteisön elinvoiman edistäminen
 • palvelutuotannon kokonaisohjaus

Palvelukunta - kuntalainen asiakkaana

 • oma ja yksityinen palvelutuotanto
 • kustannustehokkuus

Molemmissa kunnissa toimivat normaalisti kunnanvaltuusto, -hallitus, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta itsenäisesti. Kummankin kunnan valtuustot nimeävät edustajansa palvelutuotantoa ohjaaviin lautakuntiin.

Organisaatiorakenne