Kaupunginvaltuusto

Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta, taloudellisesta kestävyydestä sekä toimintarakenteiden ja johtmisen tuloksellisuudesta. Valtuusto on myös kunnan strateginen johtaja. Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto hyväksyy toimialoille talousarvion ja palvelusopimuksen sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta ja toimielinten sekä viranhaltijoiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee keskeiset luottamushenkilöt. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaupungintalolla, os. Keskitie 10, 44500 Viitasaari. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta Viitasaaren Seutu- lehdessä. Kokousilmoitus ja luettelo käsiteltävistä asioista on nähtävillä kaupungintalon ilmoitustaululla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kaupungintalolla (keskushallinnon osasto) kokousta seuraavan viikon tiistaina. Kaupunginvaltuuston esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kaupungin kotisivuilla.

Kaupunginvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Seuraa kokousten nettilähetyksiä

 

Johto  

Puheenjohtaja
Pirjo Grönholm-Paananen
sairaalapalvelujohtaja
(KESK)
puh. 040 184 2576 ja
050 521 3400

I Varapuheenjohtaja
Sonja Kekkonen
opiskelija/ yhteiskuntatieteiden kandidaatti
(SDP)
puh. 040 706 4671

II Varapuheenjohtaja

Jussi Kananen
(KESK)
 

Pöytäkirjanpitäjä
Tiina Honkanen
kaupunginsihteeri
puh. 044 4597 301
Valtuutetut  

Hannu Glad
kirvesmies, pääluottamusmies
(VAS)
puh. 040 575 6019Teuvo Hakkarainen
kansanedustaja
(PS)
puh. 040 520 6800
Juhani Halonen
merkonomi
(SDP)
puh. 040 733 7663Virpi Hämäläinen
kirjanpitäjä, kotieläintilallinen (Sit.)
puh. 040 411 7976

Seppo Ijäs
yrittäjä
(PS)

 

Mauri Kananen
yliluutnantti evp, ent. sosiaalityöntekijä
(KESK)
puh. 040 760 3680

Ilkka Kemppainen
yrittäjä
(KESK)
puh. 0400 361 489

Jyrki Koskela
lehtori
(Viitasaaren puolesta/ sit.)
puh. 040 838 5318

Marjaana Kotilainen
aluekoordinaattori
(KD)
puh. 050 496 2031

Jari Kunelius
rehtori
(KOK)
puh. työ 044 459 7377

Miia Kuusela
musiikin suunnittelijaopettaja, vararehtori
(SDP)
040 771 3828

Vuokko Leivonen
(KESK)
puh. 040 586 5866
Jonna Leppänen
lähihoitaja, sosionomi
(SDP)
Sisko Linna
pääkirjanpitäjä, sosionomi
(SDP)
puh. 050 310 8069

Sari Hakonen
myyjä, yrittäjä
(SDP)
040 189 9969


Elina Mäkinen
(KESK)
puh. 040 592 3040

Arvo Pietiläinen
eläkeläinen
(KESK)
puh. 0400 347 324

Eero Pulkkinen
yrittäjä, eläkeläinen
(KESK)
puh. 0400 613 055

Mikaela Ranto
ylioppilas
(VIHR)
puh. 0400 218 183

Risto Rossi
aluepäällikkö, eläkeläinen
(SDP)

Tuija Siltanen
myyntipäällikkö
(KOK)
puh. 0400 547 457

Hannu Suni
toimitusjohtaja
(KD)
puh. 0400 927 401

 

Outi Vornanen
myyjä
(SDP)
puh. 045 660 7344

Sami Wiik
maaseutuyrittäjä
(KESK)
puh. 040 536 7758