Tarkastuslautakunta toimikaudella 2017-2021

Kuntalain 121 §:n 1 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen  sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Sivua päivitetään.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano:

Varsinainen jäsen                Henkilökohtainen varajäsen         

Leivonen Vuokko, pj.
puh. 040 586 5866

Ranto Mikaela


Kunelius Jari, vpj.
puh. 044 459 7377

Rihto Mervi


Pietiläinen Arvo
puh. 0400 347 324

Pitkänen Heikki

Pulkkinen Eero
puh. 0400 613 055
Kuronen Juha
Virtanen Erkki Kammonen Taisto
Ranta Kristiina

Vehniäinen Hannu
puh. 0400 919 498

Niskanen Eija
puh. 040 718 4591
Saastamoinen Kaija
puh. 040 705 3157