Tarkastuslautakunta toimikaudella 2017-2021

Kuntalain 121 §:n 1 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano: 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Leivonen Vuokko, puheenjohtaja Ranto Mikaela
Kunelius Jari, varapj. Rihto Mervi
Pietiläinen Arvo Pitkänen Heikki
Pulkkinen Eero Kuronen Juha
Virtanen Erkki Kammonen Taisto
Ranta Kristiina Vehniäinen Hannu
Niskanen Eija Saastamoinen Kaija


Tarkastuslautakunnan 24.10.2017 pöytäkirja

 

Keskusvaalilautakunta toimikaudella 2017-2021

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano:

Varsinainen jäsen Varajäsenten järjestys
Haiko Leila, puheenjohtaja      1. Lindeberg Jukka
Kammonen Taisto, varapj. 2. Varis Leena
Ijäs Pirjo 3. Salonen Pauli
Joutsiniemi Risto 4. Ruuska Seija
Siltanen Tuija 5. Kunelius Jari