Kehittämisryhmä toimikaudelle 2017-2021

Kaupunginhallitus 19.6.2017 § 179

Kehittämisryhmä on asetettu kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien keskuudesta sen vuoksi, että kiinteä yhteys kaupunginhallitukseen- ja valtuustoon säilyisi ja että asioita voitaisiin käsitellä joustavasti ja tarvittaessa myös nopeasti. Kehittämisryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja ja jäseninä on lisäksi kehittämisjohtaja ja Witas Oy:n toimitusjohtaja sekä kaupunginhallituksen valitsemat edustajat.

Kehittämisryhmän kokoonpano:

Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston pj. Pirjo Grönholm-Paananen
Kaupunginhallituksen pj. Sisko Linna
Kehittämisjohtaja Heikki Vihava
Witas Oy:n toimitusjohtaja Mirja Arkimaa

Kaupunginhallituksen valitsemat edustajat:
Jussi Kananen
Hannu Suni
Tuija Siltanen