YRITTÄJÄTOIMIKUNTA 2013-2016

Kaupunginhallitus 4.2.2013 § 48

Kaupungin ja yrittäjien yhteistyöelimenä on toiminut yrittäjätoimikunta, johon molemmat osapuolet ovat valinneet jäsenet. Yrittäjätoimikunta toimii yrittäjien ja kaupungin vuorovaikutteisena kanavana elinkeinoelämään liittyvien asioiden edistämiseksi. Viitasaaren Yrittäjät ovat valinneet yrittäjätoimikuntaan yrittäjien edustajat.

Yrittäjätoimikunnan kokoonpano:

Kaupungin edustajat:
Kaupunginvaltuuston pj. Sonja Kekkonen
Kaupunginhallituksen pj. Jussi Kananen
Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen
Kehittämisjohtaja Heikki Vihava
Kaupunginhallituksen edustaja Mirja Drake
Witas Oy:n toimitusjohtaja Mirja Arkimaa

Yrittäjien edustajat:
Karri Koskinen, varajäsen Jari Drake
Asta Rossi, varajäsen Taina Laurila
Mervi Rihto, varajäsen Martti Närhi
Reijo Siekkinen, varajäsen Marja Toikkanen
Kari Wallenius, varajäsen Taina Kemppainen