Valtio ja kunnat toimivat edustuksellisen demokratian pohjalta. Kansalaiset valitsevat vapaissa vaaleissa edustajansa eduskuntaan, Euroopan parlamenttiin ja kunnallisiin päätöselimiin.

Jokainen yli 18-vuotias on oikeutettu vaikuttamaan omalta osaltaan päätöksentekoon äänestämällä valtakunnallisissa ja paikallisissa vaaleissa. Äänestämisen lisäksi voi vaikuttaa muun muassa seuraamalla päätöksentekoa ja osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

• Kuntavaalit joka neljäs vuosi ( seuraavat sunnuntaina 9.4.2017). Kuntavaaleissa valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut. Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Kuntalain (410/2015) 16 §:n mukaan valtuutettuja on kuitenkin 5001 - 20 000 asukkaan kunnassa valittava vähintään 27. Viitasaaren valtuustoon valitaan vuonna 2017 valtuutettuja yhteensä 27.

• Eduskuntavaalit joka neljäs vuosi. Eduskuntavaaleilla valitaan 200 kansanedustajaa Suomen eduskuntaan. Suomi on jaettu eduskuntavaaleissa kolmeentoista maakuntien mukaan muodostettuun vaalipiiriin, joista valitaan edustajia vaalipiirin asukaslukuun suhteutettu määrä.

• Presidentinvaali joka kuudes vuosi ( seuraava v. 2018). Tasavallan presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla.

• Europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraava v. 2019). Europarlamenttivaaleissa valitaan europarlamenttiin Suomesta europarlamentaarikkoja, eli meppejä. Koko Suomi muodostaa yhden vaalipiirin.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä.

Katso lisää www.vaalit.fi.