Kuntavaalit 2017

 

Äänioikeuttaan kuntavaaleissa 2017 käytti Viitasaarella 59,1 % ( 61,4 % v. 2012). Koko maassa äänestysprosentti oli 58,8 %.

Kuntavaalien vahvistetut tulokset saadaan tarkastuslaskennan valmistuttua 12.4.2017. Uusi valtuusto aloittaa toimikautensa 1.6.2017.

Kaikkien valtuustoon päässeiden nimet löytyvät Oikeusministeriön tulospalvelusta:

 Viitasaaren kaupunginvaltuustoon valitut

 - - - - - - -

Kuntavaalit sunnuntaina 9.4.2017.
Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4.

Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tiistaina 28.2. ennen klo 16.

Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 17.2. ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 22.2.

Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.

Ehdokaslistojen yhdistelmän nähtävänäpito :
Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä kaupungintalolla, kunnallisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla/ Ilmoitukset. Painettu ehdokaslistojen yhdistelmä on saatavilla kaupungintalolla virka-aikana viimeistään 29.3.2017 alkaen.

Yleistietoa kuntavaaleista:

Vaalit.fi -sivut

Kuntaliiton vaalisivusto

Miten ehdokkaaksi

Usein kysyttyä

Viitasaaren kaupungin keskusvaalilautakunta

 EHDOKASHAKEMUKSET

9.4.2017 toimitettavia kuntavaaleja koskevat asiakirjat (puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokashakemus sekä ilmoitus yhteislistasta ja vaaliliitosta) on annettava kaupungin keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.2.2017 ennen klo 16.00 mennessä. Edellä mainittuja vaaliasiakirjoja ottaa vastaan kaupungintalon hallinto-osastolla, osoite Keskitie 10, kaupunginsihteerin työhuoneessa keskusvaalilautakunnan sihteeri Tiina Honkanen maanantaina ja tiistaina 27. – 28.2.2017 klo 9.00 - 11.00 ja klo 13.00-16.00.

 

 ÄÄNIOIKEUSREKISTERI

Väestörekisterikeskus perustaa viimeistään keskiviikkona 22.2.2017 äänioikeusrekisterin, johon otetaan ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa. Jokaisesta äänioikeutetusta otetaan äänioikeusrekisteriin vaalilain 18 §:ssä luetellut tiedot, sellaisina kuin ne ovat väestötietojärjestelmässä perjantaina 17.2.2017 kello 24.

Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää sen postitse viimeistään torstaina 16.3.2017 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun omalla lähialueella (=eduskuntavaalien vaalipiirissä) olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

 

VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS, KOTIÄÄNESTYS JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

9.4.2017 pidettävien kuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu 29.3. -4.4.2017 välisenä aikana.

Viitasaaren kaupungin alueella toimiva yleinen ennakkoäänestyspaikka on Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, 44500 Viitasaari, puh. 014 - 459 7411 ja 044 - 459 7301. Ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

29.- 31.3.2017 klo 9.00-18.00

01.- 02.4.2017 klo 10.00-14.00

03.- 04.4.2017 klo 9.00-18.00

Lisäksi Wiitaunionin kirjastoauto toimii v. 2017 kuntavaalien ennakkoäänestyksen kiertävänä äänestysautona seuraavilla äänestysauton pysähdyspaikoilla ja aikatauluilla :

1. vaalireitti (29.3.2017 keskiviikko)

12.00 - 12.30; Soliskyläntie 560, 44500 Vts (Soliskylän kylätalo)

13.00 - 13.30; Pitkäkuja 27, 44590 Vuorilahti (Maamiesseuran talo)

14.00 - 14.30; Koskitie 122, 44580 Huopanankoski (vanha hautomo)

15.00 - 15.30; Keihärinkoskentie 672, 44760 Keihärinkoski (Keihärinkosken kylätalo)

16.00 - 16.30; Kokkolantie 675, 44740 Keitelepohja (entinen kauppa)

17.00 - 17.30; Rinteentie 19, 44730 Löytänä (Löytänän kylätalo)

2. vaalireitti (30.3.2017 torstai)

11.00 - 11.30; Niinijoentie 77, 44480 Niinilahti (Niinilahden kylätalo)

12.00 - 12.30; Ilmolahdentie 421, 44530 Ilmolahti (Ilmolahdentien ja Emoslahdentien risteys)

13.00 - 13.30; Vesannontie 590, 44640 Kymönkoski (Kymönkosken ruokapuoti)

14.00 - 14.30; Vesannontie 2101, 44670 Suovanlahti (P-paikka lähellä entistä kauppaa)

15.00 - 15.30; Toulaudentie 1521, 44680 Lahnanen (Mäntylän kylätalo)

16.00 - 16.30; Keiteleentie 1752, 44630 Kumpumäki (Oksman)

17.00 - 17.30; Pasalantie 623, 44610 Kärnä (Pasalan entinen kauppa)

Ennakkoäänestyksen nopeuttamiseksi on suotavaa, että äänestäjällä on mukanaan väestörekisterikeskuksen hänelle lähettämä vaaliluetteloon merkitsemistä koskeva ilmoituskortti.

Ennakkoäänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Väliaikainen henkilökortti

Jos äänioikeutetulla henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on ko. henkilöllä oikeus maksuttomaan, väliaikaiseen henkilökorttiin, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten kunnallisvaaleissa ja on voimassa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän ajan. Väliaikaisen henkilökortin Viitasaarella myöntää Keski-Suomen poliisilaitoksen Viitasaaren palvelupiste, Rantatie 10, 44500 Viitasaari puh. 071 874 6205 (lupapalvelut), mistä voi myös kysyä tarkemmat tiedot asiassa.

Kotiäänestys

Kotiäänestyslomake

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa, jos Viitasaaren kaupunki on merkitty äänioikeusrekisterissä omaishoitajan kotikunnaksi.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus tulee tehdä osoitteella Viitasaaren kaupungin keskusvaalilautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai puhelimitse 050 310 8050. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi myös tehdä, on saatavissa kaupungintalon neuvonnasta.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan asianomaisiin laitoksiin lähetettävällä kuulutuksella.

Kuntavaalit toimitetaan  vaalipäivänä sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00 – 20.00 Viitasaaren kaupungissa seuraavilla äänestyspaikoilla:

Äänestysalue/ Äänestyspaikka

1. Keskeinen äänestysalue/ Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, Viitasaari

2. Läntinen äänestysalue/ Huopanan koulu, Keihärinkoskentie 7, Huopanankoski

3. Itäinen äänestysalue/ Kymönkosken koulu, Hanhiniementie 9, Kymönkoski

Viitasaarella 11.1.2017

VIITASAAREN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

 

Kuntavaalien äänestyspaikka-

palvelu on avattu

Väestörekisterikeskus on avannut vuoden 2017 kuntavaalien äänestyspaikkapalvelun.

Palvelusta löytyvät kaikki Suomessa ja ulkomailla sijaitsevat ennakkoäänestys-paikat. Lisäksi palvelusta voi tarkistaa, mikä on oma vaalipäivän äänestyspaikka.

Äänestyspaikkapalvelu toimii osoitteessa https://vrk.navici.com/ ja sinne pääsee myös vaalit.fi -sivuston kautta.

Äänestyspaikkapalvelussa voi hakea ennakkoäänestys-paikkoja valtion, kunnan tai katuosoitteen perusteella. Jos ennakko- äänestyspaikkaa hakee katuosoitteen perusteella, palvelu hakee annettua osoitetta lähinnä olevat ennakkoäänestyspaikat.

Vaalipäivän äänestyspaikkaa voi hakea kirjoittamalla palveluun oman vakinaisen osoitteen ja kotikunnan, jossa on ollut kirjoilla 17.2.2017.

Ennakkoon voi käydä äänestämässä missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä jokaisen äänioikeutetun tulee äänestää siinä äänestyspaikassa, jonka vaaliluetteloon hänet on merkitty äänioikeutetuksi.