Presidentinvaali 2018

Presidentinvaalien 2018 varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen äänestyspäivä sunnuntaina 11.2.2018. Ennakkoäänestys on ajalla 17.-23.1.2018. Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Oikeusministeriön Presidentinvaalit 2018 tulos- ja tietopalvelu -sivuilta löytyvät varsinaisten tulostietojen lisäksi mm. kaikki Suomessa ja ulkomailla sijaitsevat ennakkoäänestyspaikat ja ehdokastiedot, pääset sivuille tästä linkistä:

http://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2018_1/index.html

 Vaalipäivän 28.1. ja 11.2.2018 äänestyspaikat Viitasaarella

001 Keskeinen äänestysalue Kaupungintalo
002 Läntinen äänestysalue Huopanan koulu
003 Itäinen äänestysalue Kymönkosken koulu

Yleinen ennakkoäänestys Viitasaarella

Viitasaaren kaupungintalolla (Keskitie 10):
17. - 19.1.2018 (ke-pe) klo 9:00 - 18:00
20. - 21.1.2018 (la-su) klo 10:00 - 14:00
22. - 23.1.2018 (ma-ti) klo 9:00 - 18:00

Toinen vaali
31.1. - 2.2.2018 (ke-pe) klo 9:00 - 18:00
3. - 4.2.2018 (la-su) klo 10:00 - 14:00
5. - 6.2.2018 (ma-ti) klo 9:00 - 18:00

Wiitaunionin kirjastoauton toiminta Viitasaaren kiertävänä äänestysautona vuoden 2018 presidentinvaalin ennakkoäänestyksessä

1. vaalireitti (17.1.2018 keskiviikko)

 12.00 - 12.30;Soliskyläntie 560, 44500 Vts (Soliskylän kylätalo)

13.00 - 13.30;Pitkäkuja 27, 44590 Vuorilahti (Maamiesseuran talo)

14.00 - 14.30;Koskitie 122, 44580 Huopanankoski (vanha hautomo)

15.00 - 15.30;Keihärinkoskentie 672, 44760 Keihärinkoski (Keihärinkosken kylätalo)

16.00 - 16.30;Kokkolantie 697, 44740 Keitelepohja (entinen kauppa)

17.00 - 17.30;Rinteentie 19, 44730 Löytänä (Löytänän kylätalo)

2. vaalireitti (18.1.2018 torstai)

11.00 - 11.30;Niinijoentie 77, 44480 Niinilahti (Niinilahden kylätalo)

12.00 - 12.30;Ilmolahdentie 421, 44530 Ilmolahti (Ilmolahdentien ja Emoslahdentien risteys)

13.00 - 13.30;Vesannontie 590, 44640 Kymönkoski (Kymönkosken ruokapuoti)

14.00 - 14.30;Vesannontie 2101, 44670 Suovanlahti (P-paikka lähellä entistä kauppaa)

15.00 - 15.30;Toulaudentie 1521, 44680 Lahnanen (Mäntylän kylätalo)

16.00 - 16.30;Keiteleentie 1752, 44630 Kumpumäki (Oksman)

17.00 - 17.30;Pasalantie 623, 44610 Kärnä (Pasalan entinen kauppa)

Mikäli presidentinvaalissa käydään toinen kierros, kirjastoauto toimii äänestysautona siten, että ensimmäinen vaalireitti ajetaan keskiviikkona 31.1.2018 ja toinen torstaina 1.2.2018.

Ennakkoäänestyksen nopeuttamiseksi on suotavaa, että äänestäjällä on mukanaan väestörekisterikeskuksen hänelle lähettämä vaaliluetteloon merkitsemistä koskeva ilmoituskortti. Ennakkoäänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Laitosäänestys

Kaupunginhallitus on määrännyt (4.9.2017 § 217) omiksi, laitoksissa tapahtuviksi ennakkoäänestyspaikoiksi seuraavat: terveyskeskuksen vuodeosasto, ryhmäkoti Helmiina, Wiitalinna, Savivuoren asunnot, Hoitokoti Kangaskartano, palvelutalo Lehtola, Vanhusten palvelukeskus, Hoitokoti Ruustinna ja Viitasaaren työkeskus.

Näissä vaalitoimikunta hoitaa ennakkoäänestyksen.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, voi tietyin edellytyksin äänestää kotonaan.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti (Viitasaaren keskusvaalilautakunta, Keskitie 10,44500 Viitasaari) tai puhelimitse (050 310 8050) ensimmäisessä vaalissa viimeistään tiistaina 16.1.2018 ja toisessa vaalissa tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00.
Mikäli äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei enää tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen.

Oikeusministeriön vaalisivusto

Tiina Honkanen
Viitasaaren kaupungin keskusvaalilautakunnan sihteeri  
, 044 4597301