Esityslistat ja pöytäkirjat

Viitasaaren kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan  sekä yhteislautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat saat esille etusivun Suosituimmat sivut - listauksesta.

 

Sidonnaisuusilmoitukset

Linkki: Sidonnaisuusrekisteri   ( julkaistaan piakkoin)

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen koskee seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita
- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
- ympäristölautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
- muiden lautakuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ja esittelijät
- teknisen lautakunnan alaisen tiejaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä

Viitasaaren kaupungin hallintosäännön 97 §:n mukaan tarkastuslautakunta on kaupungin sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunta huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Sidonnaisuusilmoitus- ja rekisteriasioissa yhteyshenkilönä toimii arkistosihteeri Alli Paananen, , 040 179 7505.

Sidonnaisuusilmoitusten tilanneraportti 12.9.2017