Sähköinen asiointi

 

Julkishallinnossa käsiteltäviä asioita on mahdollista saada vireille tai käsiteltäväksi myös sähköpostin välityksellä (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003).

Kirjaamo

Kaupungin viralliseen sähköpostiosoitteeseen saapunut sähköposti otetaan vastaan keskushallinnossa, josta asiat siirretään käsittelyyn tai valmisteluun asiaa hoitavalle viranhaltijalle tai toimielimen esittelijälle. Kaupungin virallinen sähköpostiosoite on .

Laskutus

Viitasaaren kaupungin verkkolaskuosoite on:

OVT-tunnus: 003702085730
Y-tunnus 0208573 - 0
Operaattoritunnus: 003703575029

Lasku tulee osoittaa: Viitasaaren kaupunki, PL 36, 44801 Pihtipudas

Viitasaaren kaupunki on ottanut käyttöön Kansalaisen asiointitilin

Kuntalaiset voivat halutessaan ottaa käyttöön perinteisen paperisen asioinnin rinnalle vaihtoehtona sähköisen asioinnin. Voitte lähettää sähköisesti mm. hakemuksia, kirjeitä ja aloitteita.  Päätökset ja muu kirjeenvaihto hoidetaan sähköisesti Kansalaisen asiointitilin kautta. Kansalaisen asiointitili mahdollistaa tietoturvallisen sähköisen asioinnin.  

Viitasaaren kaupungin  asianhallintajärjestelmästä voidaan lähettää viranomaisen tekemä henkilöä koskeva viranhaltija- tai kokouspäätös suoraan Kansalaisen asiointitilille. Henkilön tulee ensin rekisteröidä itselleen oma Kansalaisen asiointitili ja tämän jälkeen täyttää tämä lomake asiointitilin käyttöönotosta Viitasaaren kaupungissa.

 

Kansalaisen asiointitili asiakkaan näkökulmasta 

- Sähköisen asioinnin tietoturvallinen viestintäkanava kansalaisen ja viranomaisen välillä.

- Osa Suomi.fi-portaalia (www.suomi.fi ), toimii myös suorassa osoitteessa https://asiointitili.suomi.fi .

- Käyttö on kansalaiselle vapaaehtoista ja maksutonta.

- Perustuu kansalaisen antamaan suostumukseen.

- Kansalainen tunnistautuu asiointitilille mobiilivarmenteella, omilla pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

- Tietoturvan ja tietosuojan näkökulmasta varmistettu palvelu.

- Asiointitilin kautta kansalaiset voivat vastaanottaa viranomaisten lähettämiä tiedoksiantoja, päätöksiä ja muita asiakirjoja sähköisesti turvallisesti yhdestä paikasta.

- Palvelu mahdollistaa sekä tavallisen että todisteellisen tiedoksiannon toimittamisen kansalaiselle.

- Asiointitilillä olevia tietoja ei luovuteta eteenpäin. Asiointitilistä vastaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.

- Asiakas voi laittaa asiansa vireille aivan samaan tapaan kuin ennenkin eli käyttämällä sähköistä asiointipalvelua, lähettämällä hakemuksen postitse tai asioimalla viraston palvelupisteessä.

- Asiakas tekee hakemuksen ja antaa tarvittaessa suostumuksen viranomaisen palvelussa viestien ja asiakirjojen toimittamiseksi asiointitilille.

- Kun viranomainen on käsitellyt asiakkaan vireille paneman asian, voidaan päätös tai tiedoksianto lähettää sähköisesti suoraan asiointitilille.

 

Suomi.fi-palvelun Omat viestini  v. 2017

Suomi.fi-palvelun Omat viestini korvaa nykyisen sähköistä viestintää kansalaisille tarjoavan Kansalaisen asiointitilin v. 2017. Uuden palvelun käyttöönoton jälkeen kansalaisen käyttämän palvelun käyttöliittymä muuttuu ja palvelun nykyinen nimi Asiointitili poistuu käytöstä. Asiointitilin nykyinen kirjautumisosoite ohjaa käyttäjän automaattisesti uuteen palveluun.

Nykyiset Asiointitilit ja tileillä olevat viestit siirtyvät automaattisesti uuteen palveluun.

Kansalaiset ja yritykset voivat vastaanottaa viestit digitaalisesti Suomi.fi-verkkopalveluun. Viestit pääsee näkemään tunnistautumalla palveluun. Tulevaisuudessa kansalainen tai yritys voi saada viranomaisilta paitsi tavanomaisia sähköisiä viestejä myös ennakoivia viestejä, kuten muistutuksia, suosituksia ja herätteitä. Viesteihin voi myös vastata ja lähettää mukana liitteitä. Viestintä on turvallista, koska käyttäjän on tunnistauduttava esimerkiksi pankki- tai mobiilitunnuksilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota asiointitili