Viitasaaren kaupunki ilmoittaa avustuksen haettavaksi kuituverkon rakentajalle

 

Viitasaaren kaupunki pyytää esitykset 31.3.2018 klo 15.00 mennessä vähintään 300 liittymää käsittävän kuituverkon rakentamisesta internetpalveluineen Isoahon, keskustan ja Kurkelan alueille. Kaupunki myöntää enintään 200 000 euron suuruisen avustuksen de minimis – tukena kokonaisuudessaan esitykselle, joka täyttää alla luetellut ehdot ja jonka tarjoama pal­ve­lu omakotitaloasukkaalle on edullisin. Vertailukustannukseen lasketaan kaik­ki kustannukset ensimmäisten 24 kk:n ajalta.

Ehdot:

1. Avustuksen saaja valitaan ehdotusten perusteella ja avustus maksetaan enin­tään 200 000 euron suuruisena vähämerkityksisenä tukena de minimis –menettelyä noudattaen (http://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki) sitten kun avustuksen antamista koskevat kaupungin päätökset ovat lainvoimaisia ja verkko on rakennettu ja otettu käyttöön.

2. Kuituverkon kautta tarjottavaa palvelua pitää sitoutua toimittamaan kai­kil­le talouksille Viitasaaren kaupungin taajaman asemakaavan mu­kai­sel­la oheisella kartta-alueella, jos valokuituliittymiä tilataan (yritykseen, oma­ko­ti­ta­loon tai taloyhtiöön) vähintään 300 karttaan merkityllä alueella.

3. Omakotitaloasukkaalle tarjottavan palvelun täytyy sisältää seuraavat asiat:

- Tilaajakohtaisen kuidun tuominen kiinteistöön.

- Kuidun päättäminen sisälle asti (max 2 m päähän ulkoseinästä).

- Palvelun käyttämistä varten tarvittavat laitteet

- Määräaikaisen palvelusopimuksen maksimipituus on 24 kk

- Käyttöönottomaksun (liittymämaksun) osamaksusopimuksen mak­si­mi­pi­tuus on 24 kk

- Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps saapuva nopeus ja 100 Mbps lähtevä no­peus

- Palvelun tulee sisältää TV-palvelu, jonka kautta tarjotaan Suomen pe­rus­ka­na­vat (YLE TV1 HD, YLE TV2 HD, YLE Teema&Fem HD, MTV3 HD, Ne­lo­nen HD, Sub HD, JIM, AVA HD, TV 5 HD, LIV HD, FOX HD, HE­RO HD, Frii HD)

 

Kirjalliset esitykset avustuksen hakemista varten pyydetään osoittamaan Viitasaaren kaupunginhallitukselle, Keskitie 10, 44500 Viitasaari.

Lisätietoja antavat talous- ja tietohallintojohtaja Ari-Jukka Käsmä ()
ja kaupunginjohtaja Janne Kinnunen (janne.kinnunen (at) viitasaari.fi).

Mahdolliset avustukseen liittyvät lisätiedot ja täydennykset julkaistaan tällä sivulla.

 

19.1.2018 VIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS

Taajaman asemakaava-alue