Kuvaukset henkilötietojen käsittelystä toimialoittain

Alla olevien valintojen kautta löydät kyseisten toimialojen tuottamat kuvaukset henkilötietojen käsittelytoimista sekä kunkin henkilötietorekisterin yhteyshenkilön. Kukin palveluntuottaja vastaa kuvaustensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Hallinto

Sosiaalitoimi

Terveystoimi

Päivähoito/Varhaiskasvatus ja opetustoimi

Vapaa-aikatoimi

Tekninen toimi

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi

Kunnan tietoturva- ja tietosuojakäytännöistä saat lisätietoja tietosuojavastaavalta ao. yhteystiedoista

Jorma Hämynen
jorma.hamynen (at) verkkopalvelut.com
Puh. + 358 40 665 3171

Päivitämme tätä sivustoa säännöllisesti. Jos havaitset sivuston sisällössä puutteita tai väärää tietoa, pyydämme ilmoittamaan huomiosi tietosuojavastaavalle.