Opiskelu musiikkiopistossa

Opiskelu musiikkiopistossa

Sivistyslautakunta hyväksyy ennen syyslukukauden alkua seuraavan lukuvuoden toimintasuunnitelman, jonka mukaisesti opetusta ja toimintaa musiikkiopistossa järjestetään. Lisäksi sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelman, joka määrittää omalta osaltaan opiston työtä.

Tullessaan hyväksytyksi musiikkiopiston oppilaaksi, opiskelija samalla sitoutuu opiskelemaan sen osaston opintosuunnitelman mukaisesti, millä hän opiskelee. Huomioitavaa on, että koska opinnot käsittävät paitsi soittotunnit myös yleisten aineiden opinnot sekä yhteissoiton, tulee perheen varautua kuljetukseen musiikkiopintojen vuoksi 2 - 3 kertaa viikossa.

Poissaolot

Poissaoloista ilmoitetaan opettajalle tai kansliaan. Oppilaan osallistumista opintoihin seurataan. Oppilaan henkilökohtaisesta syystä peruuntunutta tuntia ei korvata. Opettajan henkilökohtaisesta syystä peruuntunut tunti korvataan.

Harjoittelu

Soiton opiskelussa voi edistyä vain harjoittelemalla säännöllisesti päivittäin kotona opettajan antamien ohjeiden mukaan. Opettajan tekemiin muistiinpanoihin on syytä kiinnittää huomiota, jotta harjoittelu tapahtuu oikealla tavalla. Etenkin nuorille oppilaille vanhempien antama tuki on tärkeää soitonopiskelussa ja harjoittelussa.

Yleiset aineet

Yleisten aineiden opiskelu kuuluu osana musiikin opintoihin. Yleiset aineet sisältävät mm. nuottien nimien, asteikkojen, intervallien ja sointujen opiskelua. Säveltapailussa opiskellaan sävelmien laulamista nuotista, rytmien taputtamista nuotista ja kuullun sävelmän tai rytmin kirjoittamista nuotille. Yleisessä musiikkitiedossa tutustutaan länsimaisen taidemusiikin historiaan sekä kuunnellaan musiikkia ja opetellaan tunnistamaan eri aikakausia sekä säveltäjiä. Kenraalibasson soitto ja kirjoitus muodostaa osan sointu (harmonia) opista. Tämän oppijakson tarkoituksena on muodostaa neliääninen sointukudos numeroidun bassoäänen pohjalle.

Yhteissoitto

Yhteissoitto kuuluu osana musiikin opintoihin. Musiikkiopistossa toimii jousiorkesteri, minijouset, kevyen musiikin bändejä, harmonikkaorkesteri, kamarimusiikkikokoonpanoja sekä lauluryhmiä. Lisäksi kamarimusiikkiopetusta annetaan. Opiskelija osallistuu johonkin näistä ryhmistä suorittaen riittävän määrän yhteissoittoperiodeja.

Oppilaskonsertit

Konsertteja järjestetään Viitasaarella ja toimialueen kunnissa (Kinnula, Keitele ja Pihtipudas). Esiintymisissä oppilaat saavat arvokasta esiintymiskokemusta ja kuulevat toisten oppilaiden esityksiä. Konserteissa esiinnytään aina opettajan suosituksesta. Jokaisen oppilaan on esiinnyttävä riittävän useasti näissä konserteissa. Esiintyminen muissakin tilaisuuksissa on suositeltavaa, mutta niistä on syytä keskustella opettajan kanssa.

Tasosuoritukset

Musiikkiopistossa noudatetaan Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n tasosuoritusvaatimuksia. Musiikin perusopinnoissa suoritetaan peruskurssitutkinnot 1/3, 2/3 ja 3/3. Tasosuorituksiin sisältyy yleensä asteikkoja ja kolmisointuja / kadensseja, etydejä, sävellyksiä ja prima vista -tehtävä (suoraan nuotista soittoa). Tarkemmat vaatimukset saatavana kansliasta. Tasosuorituskoetta tehtäessä on vastaavan tasoiset yleisten aineiden tasosuoritteet oltava tehtyinä (esim. kun suorittaa pianossa 1/3, teoria ja säveltapailu 1/3 pitää olla tehtynä.) Tasot tulisi suorittaa 2-3 vuoden välein viimeistään n. 17 vuotiaana, joten 3/3 taso tulisi suorittaa viimeistään 15- 16 -vuotiaana, jonka jälkeen musiikkiopisto-osaston suorittamiseen jäisi aikaa 3 vuotta. Nämä aikataulut ovat ohjeellisia ja vaihtelevat instrumenttikohtaisesti.

Todistukset

  1. Musiikin perusopintojen päättötodistus
  2. Musiikkiopiston päättötodistus
  3. Aikuisosaston suoritustodistus

Soittimet ja muut hankinnat

Oppilaat hankkivat opettajan antamien ohjeiden mukaan soittimen, opetuksessa tarvittavat nuotit ja muun materiaalin. Soittimen hankinnassa opettajalta kannattaa kysyä neuvoja. Lisäksi musiikkiopistolla on vuokrattavana soittimia. Soittimen vuokra kts. maksusäännöt. Maksusäännöt tarkistetaan vuosittain.

Oppilaspaikka- ja muut maksut

Lukukausimaksu perusopinnoissa kts. maksusäännöt. Musiikkiopiston johtokunnan hyväksymät maksusäännöt ovat nähtävillä musiikkiopistolla ja musiikkiopiston kotisivuilla. Oppilaspaikan peruutus aina kirjallisesti.