Henkilörekisteriselosteet

Tietosuojaselosteet

Alcatel - Kaupungintalon puhelinvaihde

Dynasty - Asianhallintajärjestelmä

Lautakuntien jäsenluettelo

Luottamushenkilökortisto

Merkkipäiväluettelo

Timecon kulunvalvonta

Viitasaaren kaupungin kummilapset

Viitasaaren kaupungin sähköpostiosoitekirja

Sosiaalipalveluiden tietosuojaselosteet

Kehitysvammapalveluiden asiakkaat

Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteriLastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri

Lastensuojelun asiakasrekisteri

Lastenvalvojan asiakasrekisteri

Nuoria rikoksentekijöitä koskeva henkilörekisteri

Toimeentuloturvan henkilörekisteri

Tukiasuntojen asiakasrekisteri

Välitystiliasiakkaiden henkilörekisteri

Teknisen lautakunnan tietosuojaselosteet

Rantayleiskaavoitettavien alueiden kiinteistöjen omistajaluettelo

Jätepisteiden käyttäjärekisteri

Puutarhapalstan haltijat

Venepaikan haltijat

Vesi- ja viemäriverkkoon kuuluvat kuluttajat

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi / Ympäristölautakunnan tietosuojaselosteet

Lantavarastoinnin valvontailmoitusten luettelo

Maa-aineslupien ylläpitorekisteri

Rakennusvalvonnan KuntaNet- tiedonhallintajärjestelmä

Ympäristöterveysvalvonnan TerveKuu - tiedonhallintajärjestelmä

Ympäristölautakunnan vakuustakausrekisteri

Ympäristölupien ylläpitorekisteri