Rakennusvalvonta

 
 

Palvelut

Rakennusvalvonnan viranomaispalvelut hoidetaan kuuden kunnan alueella:

 • Kannonkoski
 • Kinnula
 • Kivijärvi
 • Pihtipudas
 • Viitasaari
 • Kyyjärvi

Rakennusvalvonta huolehtii, että rakentaminen suoritetaan turvallisesti, kestävästi ja tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon ohjeistukset, määräykset ja hyvät toimintatavat.

Rakennustarkastajilla ei ole erillistä toimistoaikaa, joten sovi tapaaminen mielellään etukäteen.

Henkilökohtaisen tapaamisen voi sopia:

 • Viitasaaren kaupungintalolle
 • Pihtiputaan kunnantalolle
 • Kannonkosken kunnantalolle
 • Kivijärven kunnantalolle
 • Kyyjärven kunnantalolle
 • Kinnulan kunnantalolle

4.3.2019 alkaen Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi tuottaa rakennusvalvonnan palvelut Karstulan kunnalle sijaisuuden ajan. Sijaisuuden aikana tapaamisen voi sopia myös Karstulan kunnantalolle.

Rakennusjärjestys

Rakentamisessa on noudatettava rakennusjärjestyksen ohjeita ja säännöksiä. Rakennusjärjestys määrittelee muun muassa ilmoituksiin ja lupiin liittyvät asiat, ympäristöön, piha-alueeseen ja maisemaan liittyvät seikat, rakennusten sijoittamisen tontille sekä hyvän rakentamistavan.

LOMAKKEET JA OHJEET

 

 

 

AJANKOHTAISTA

8.6.2018

Tuulipuisto Pihtipudas Oy:n rakennuslupien muutos Ilosjoen tuulivoima-alueella.

Hakemus koskee voimaloiden WTG 2-6 ja WTG 8-9 kokonaiskorkeuden korottamisen 210 metristä 215 metriin. Tuulivoimalan numero 7 rakennuslupa raukeaa.

Hakemusasiakirjat:

Rakennuslupien päivittäminen

Perustuskuva

Julkisivupiirustus

Tuulipuiston yleiskuva

Tuulivoimala 2 ortokuvassa

 Tuulivoimala 3 ortokuvassa

 Tuulivoimala 4 ortokuvassa

 Tuulivoimala 5 ortokuvassa

 Tuulivoimala 6 ortokuvassa

 Tuulivoimala 8 ortokuvassa

Tuulivoimala 9 ortokuvassa 

Melu- ja varjostusmallinnukset

 

31.5.2018

 Peuralinnan tuulivoimapuisto Oy:n poikkeamishakemukset koskien tuulivoimapuiston rakentamista Peuralinnan alueelle. Puisto käsittää 7 voimalaa.

Hakemusasiakirjat:

Hakemus

Asemapiirros, kaikki voimalat

Asemapiirros T1

Asemapiirros T2

Asemapiirros T3

Asemapiirros T4

Asemapiirros T7

Asemapiirros T8

Asemapiirros T9

Julkisivukuvat

Yleissuunnitelma

Voimalapaikat

Tuulivoimahankkeen melu-, välkevarjostus- ja näkyvyysmallinnukset

Vaikutustenarvioinnin täydennys

Lentoestelausunto

Lausunto Puolustusvoimat

 

23.3.2018 

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy muutettu suunnittelutarveratkaisuhakemus tuulivoimapuiston rakentamiseksi Sikamäkeen. Puisto käsittää 3 voimalaa.

Muutetut hakemusasiakirjat:

Asemakuva_kaikki voimalat

Asemakuva voimala 1

Asemakuva voimala 2

Asemakuva voimala 3

Tuulivoimala profiili

Tuulivoimaloiden perustusten periaateleikkaus

Sikamäki STR 3 voimalaa vaikutusten arviointi

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liitteet 4-12 

Liitteet 13-14

Liitteet 15-16 

 

9.11.2017

Sähköinen luvanhaku Lupapiste.fi

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi on ottanut rakennusvalvonnassa käyttöön rakentamisen lupakäsittelyjä tehostavan sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Palvelu on käytössä kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa (Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari).

Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen. Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan rakennusvalvonnan järjestelmiin.

Lupapisteen kautta voi myös tehdä neuvontapyyntöjä kaikkiin rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä. Tavoitteena on tarjota niin toimiva ja hyvä asiointikanava, että kaikki osapuolet suosisivat jatkossa sähköistä palvelua.

Palvelun tilaaja on Ympäristöministeriö ja sen toteuttaa digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Evolta.

Tietoa Luvanhakijoille

 

 

13.1.2017

Korjausavustukset

Vuoden 2017 alusta lähtien ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Avustuksille on jatkuva haku. Lisätietoa ARA:n sivuilta

Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat:

 • korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
 • avustus jälkiasennushissin rakentamiseen
 • esteettömyysavustus.

 

ARVOISA MAALÄMMÖN VALINNUT KIINTEISTÖN OMISTAJA

1.11.2016

Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012-2015. Nestettä on asennettu yli 1000 kiinteistön energiakaivoon ympäri Suomea. Etanolin ja isopropanolin seoksena myytyä nestettä on toimitettu kauppanimellä Eurolpro.

Viitasaaren kaupungin rakennusvalvonnan tietojen mukaan kiinteistöllenne on luvitettu maalämpöjärjestelmä vuosina 2011-2015. Tästä johtuen lähetämme teille asiaa koskevan tiedotteen, joka sisältää ohjeita kiinteistön omistajalle. Tiedotteen saaminen EI automaattisesti merkitse sitä, että maalämpöjärjestelmässänne on käytetty metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä, mutta jos epäilet asiaa:

Älä tutki lämmönsiirtonestettä itse.Ota yhteyttä lämpökaivojärjestelmän toimittajaan. Lämmönsiirtonesteen alkuperä ja koostumus tulee selvittää ensisijaisesti toimittajalta.Epäselvissä tilanteissa lämmönsiirtonesteestä voidaan ottaa näyte, jolla varmistetaan nesteen koostumus. Näytteen ottajan tulee olla alan ammattilainen.Mahdollinen nesteen vaihto tulee tilata ammattilaiselta, kuten lämpökaivoja toimittavalta yritykseltä, jonka tulee toimittaa neste vaarallisena jätteenä luvalliseen vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen.Myös maalämpöjärjestelmien huollon yhteydessä tulee varautua siihen, että lämmönsiirtoneste on metanoli- eikä etanolipohjaista.

Järjestelmissä käytetty metanoli voi aiheuttaa terveysriskin, jos se päätyy talousvetenä käytettävään pohjaveteen. Terveysriski voi olla mahdollinen, jos lämpökaivon koko nestemäärä vuotaa rikkoutuessaan ympäristöön talousvesikaivon läheisyydessä ja pohjavesialueella. Pohjavettä voi pilata myös pitkäaikainen pienikin vuoto. Suljetusta, normaalisti toimivista ja oikein huolletuista järjestelmistä lämmönsiirtonesteet eivät pääse ympäristöön tai pohjaveteen.

Mikäli tiedossanne on, että maalämpöjärjestelmänne lämmönsiirtonesteenä on käytetty Eurolpro kauppanimellä toimitettua metanolipohjaista nestettä, ottakaa yhteys Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimeen (ympäristösihteeri Katja Lappalainen 044 459 6815).

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi

 

Hallituksen esitys laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista

19.9.2016 klo 8.05
Valtioneuvosto antoi 15.9.2016 eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista, laki tulee esityksen mukaan voimaan 1.1.2017. Samalla nykyinen korjaus-, energia- ja terveyshaittalaki kumottaisiin.
HE:n mukaan avustuksella voitaisiin tukea (suluissa enimmäisavustusprosentti):
1) hissin jälkiasentamista olemassa olevaan kerrostaloon ja liikkumisesteen poistamista asuinrakennuksessa; (45 %)
2) iäkkään tai vammaisen henkilön asunnon korjaamista kotona asumisen edistämiseksi (50 %/erityisestä syystä 70%)

ARA toimii kaikissa avustuksissa valtionapuviranomaisena. Kunnille esityksen mukaan tehtäväksi jää avustuskohteen tarkastus ARAn siihen erikseen valtuuttamana.

Linkki hallituksen esitykseen sekä YM:n tiedotteeseen:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_156+2016.aspx
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Lakiesityksella_edistetaan_iakkaiden_ja_(40377)

 

 

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy suunnittelutarveratkaisuhakemus tuulivoimapuiston rakentamiseksi Sikamäkeen. Puisto käsittää 4 voimalaa.

Hakemusasiakirjat:

Yleisasemapiirustus WTG 1-4

Asemapiirustus WTG 1

Asemapiirustus WTG 2

Asemapiirustus WTG 3

Asemapiirustus WTG 4

Tuulivoimalan perustusten periaateleikkaus

Voimalan profiilipiirustus

Sikamäen PV-korotuslausunto 16.6.2015

Sikamäki - Finavia statement 215m WTG 1

Sikamäki - Finavia statement 215m WTG 2

Sikamäki - Finavia statement 215m WTG 3

Sikamäki - Finavia statement 215m WTG 4

Sikamäki Trafi Permits 215m

Sikamäki STR_MRL 137§ lopullinen 29.4.2016

Liite 19 Sikamäki Tuulivoimaselvitys

Liitteet 1-3

Liitteet 4-12

Liitteet 13-15

Liitteet 16-18

YVA päätös 21.03.2016  

 

 

 

 


Henkilöstö
RAKENNUSTARKASTAJAT:

VIITASAARI, KANNONKOSKI (maanantai ja keskiviikko 8 - 11 Kannonkosken kunnanvirastolla)
Antti Latikka
044-459 7391

PIHTIPUDAS (maanantai-perjantai), KINNULA (ajanvaraus soittamalla)
Mika Kumpulainen
044-459 6816

KIVIJÄRVI
(tiistai)
KYYJÄRVI
(torstai)
KARSTULA
(keskiviikko ja perjantai)
Petri Syrjä
044-459 6221

Lupasihteeri
Tarja Tossavainen
040 672 0366

Toimipiste sijaitsee Viitasaaren kaupungintalolla.

 

Henkilöstön yhteystiedot 

Lomakkeet ja ohjeet

Rakennusluvan hakeminen, rakennusjärjestys ym.

Rakennusvalvonnan maksutaksa