Rakennusvalvonnan lomakkeet ja ohjeet

OHJEET

Kannonkosken, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen rakennusjärjestys:

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMEN RAKENNUSJÄRJESTYS

Rakennus- tai toimenpidelupaa haettaessa tarvitset tavanomaisissa rakennushankkeissa seuraavat asiakirjat:

 • Rakennuslupahakemus (1kpl)
 • Omistus- ja hallintanäyte: jäljennös lainhuudosta, kauppakirjasta tai muusta saantokirjasta (1 kpl)
 • Asemapiirros 1:500, josta ilmenee vähintään seuraavat asiat: rakennuksen sijainti kiinteistön rajoihin ja muihin rakennuksiin sidottuna, rakennusoikeuslaskelma sekä tilastotiedot rakennuksesta (2 kpl)
 • Pääpiirustukset rakennuksesta 1:100 tai 1:50: Sisältäen pohjapiirrokset, leikkaukset, julkisivut ja hormipiirroksen sekä selosteen erityissuunnitelmista ja vaipparakenteista lämmöneristysarvoineen(2 kpl)
 • Selvitys naapurien kuulemisesta (1 kpl / naapuri)
 • Jätevesien käsittelysuunnitelma (1 kpl)
 • VRK / Rakennushankeilmoitus RH1 (1 kpl)
 • Vastaavan työnjohtajan hakemus, jokaiseen rakennushankkeeseen on nimettävä vähintään vastaava työnjohtaja (1 kpl)
 • Energiaselvitys (sekä energiatodistus), Rakentamismääräyskokoelma D3 mukainen energiatodistus, vaaditaan pääsääntöisesti ympärivuotiseen käyttöön suunniteltaviin yli 50m2 suuruisiin rakennuksiin (1 kpl) 

Sekä lisäksi mahdollisesti:

 • VRK / Asuinhuoneilmoitus RH2, mikäli yli 1 asuinhuoneisto tai jos huoneistoon tehdään laajennus- tai varustemuutoksia (1 kpl)
 • Ilmoitus rakennuksen purkamisesta RK9, kun toteuttamiseen liittyy rakennuksen / rakennuksien purkamista (1 kpl)
 • Poikkeuslupapäätös, mikäli rakennushanke on vaatinut poikkeuslupamenettelyn. Alkuperäinen kappale hallinto-oikeuden leimalla varustettuna (1 kpl)
 • Suunnittelutarveratkaisupäätös, mikäli rakennushanke sijoittuu suunnittelutarvealueelle (1 kpl)
 • Selvitys rakennus- tai purkujätteen käsittelystä (1 kpl)
 

 

 

Muita määräyksiä ja hyödyllisiä ohjeita:

Suomen rakentamismääräyskokoelmat A-G:
Suomen rakentamismääräyskokoelma

Neuvontaa energiatodistusten laadintaan, uusiutuvan energian käyttöön sekä energiatehokkuuteen:
Keski-Suomen energiatoimisto

Jätevesineuvonta sekä neuvontakäynnit:
Jätevesineuvonta Keski-Suomessa 

Opas työnantajavelvollisuuksista rakennusluvan saaneille kotitalouksille:

Kotitalous työnantajana

 

 

 

Lomakkeet ja hakemukset

Toimenpidelupahakemukset sekä -ilmoitukset tapahtuvat samalla lomakkeella kuin rakennuslupahakemus.

Rakennuslupahakemus 

Selvitys naapurien kuulemisesta Selvitys naapurien kuulemisesta

Rakennushankeilmoitus RH1

Työnjohtajahakemus

Jatkoaikahakemus Jatkoaikahakemus