Ympäristöterveysvalvonta

Ympäristöterveysvalvonta on ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia ympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Ympäristöterveysvalvonnasta Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen kahdeksan kunnan alueella huolehtii viisi ympäristötarkastajaa jotka hoitavat perinteisen terveystarkastajan tehtäviä.

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tarkoituksena on turvata kuluttajille turvalliset elintarvikkeet.

Lue lisää

 

Uimavedet

Uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatua seurataan säännöllisesti otettavin näyttein.

Lue lisää

 

Tuholaiset

Asunnosta tai elintarvikkeista löydettyjä tuhohyönteisiä voi toimittaa tunnistettavaksi ympäristötarkastajille.

Lue lisää

 

Terveydensuojelulain mukaiset huoneistot

Tietoa huoneistoista ja laitoksista, joilla on ilmoitusvelvollisuus

Lue lisää

 

Talousvesi

Verkostovettä valvotaan säännöllisesti otettavin näyttein. Omasta kaivosta tai lähteestä saatava vesi on hyvä tutkituttaa säännöllisesti

Lue lisää

 

Sisäilma-asiat

Ympäristötarkastajat tekevät asunnontarkastuksia terveyshaittojen selvittämiseksi. Asunnon myyntiin liittyviä tutkimuksia ei tehdä.

Lue lisää

 

Tupakkavalvonta

Tupakoinnin rajoittamisella pyritään suojaamaan väestöä tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta.

Lue lisää