Vanhuspalvelut

Palveluopas senioreille

Kotihoito

Kotihoito tarjoaa maksullista hoivapalvelua asiakkaan luona. Hoito voi olla kotipalvelua, perushoitoa ja sairaanhoitoa. Lisäksi tarjolla on hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä niille, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon piirissä.

Lue lisää

 

Asumispalvelut

Asumispalveluita haettaessa tulee täyttää hakemus vanhuspalveluihin.

Lue lisää Viitasaaren asumispalveluista

Lue lisää Pihtiputaan asumispalveluista

 

Seniorineuvonta

Seniorineuvonta tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja tukea ikäihmisille sekä tekee hyvinvointikartoituksia toimintakyvyn alenemisen ehkäisemiseksi ja kotona asumisen turvaamiseksi.

Lue lisää

 

Palvelumaksutuki

Palvelumaksutuki on kehitetty tilanteisiin, joissa palveluja käyttävä henkilö ei pysty vastaamaan palvelumaksuista.

Lue lisää

 

Palvelukeskus

Palvelukeskus tarjoaa ja välittää mm. tuki,- virkistys,- ja tiedotuspalveluja kotona asuville vanhuksille.

Lue lisää

 

Veteraanit

Veteraanien harkinnanvaraisia etuuksia on yhtenäistetty Wiitaunionin alueella.

Lue lisää

 

Omaishoidon tuki

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos henkilö tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.

Lue lisää

 

Palveluseteli

Palvelusetelillä kunta maksaa setelin arvoon asti palvelut, jotka henkilö hankkii kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

Lue lisää

 

Kuljetuspalvelut

Wiitaunionissa toimii kutsuohjattu palveluliikenne, joka on tarkoitettu pääasiassa yli 65-vuotiaille.

Lue lisää

 

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto toimii linkkinä vanhusväestön, heidän parissaan työskentelevän henkilökunnan ja päättäjien välillä.

Lue lisää

 

 

Perusturvan hinnasto