Kotihoidon palvelut

Kotihoidon palveluihin kuuluvat sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon tarjoamat palvelut. Tarjolla on myös hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä niille kotona asuville vanhuksille, jotka eivät kuulu säännöllisen kotihoidon piiriin.

Tavoitteena on turvata asiakkaan kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään käyttämällä hyödyksi asiakkaan omia voimavaroja sekä tukiverkostoa. Kotona asumisen tueksi voidaan käyttää kotihoidon palveluiden lisäksi erilaisia tukitoimia, kuten ateriapalvelua ja turvapuhelinta. Kotihoidon palvelut ovat maksullisia.

Hoidon perustana on jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma, jota päivitetään hoidon tarpeen mukaan. Yksikkömme kautta asiakkaillamme on myös mahdollisuus saada hoitotarvikkeita, kuten inkontinenssituotteita.

Henkilöstö

Henkilöstöön kuuluu niin sosiaali- kuin terveydenhuollonkin koulutuksen saaneita. Kotihoitoa toteutetaan alueellisina työryhminä.

Ateriapalvelut

Kotiin kuljetettu ateria tilataan terveyskeskuksen keittiöltä. Aterioista peritään maksu teknisen lautakunnan hyväksymien hintojen perusteella.

Terveyskeskuksen keittiö: puh. 050 315 7294

Turvapuhelinpalvelut

Turvapuhelintilaukset tehdään kotihoidon toimesta. Turvapuhelinta varten asiakkaan tulee toimittaa kaksi ylimääräistä avainta kotihoitoon. Lisätietoja antaa kotihoidon henkilöstö.

 

Hyvinvointia tukevat kotikäynnit

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit on tarkoitettu vanhuksille, jotka ei ole säännöllisen kotihoidon piirissä. Käynnin vastaanottaminen on vapaaehtoista ja ne toteutetaan vuosittain tietylle ryhmälle kunnan parhaaksi katsomalla tavalla. Käynnin tavoitteena on tukea vanhuksen kotona selviytymistä mm. kannustamalla häntä käyttämään omia voimavarojaan. Käynnillä kerrotaan kunnassa tarjolla olevista palveluista ja häntä ohjataan tarvittaessa palvelujen piiriin.

Yhteystiedot

Kotihoito
044 459 7431
044 459 7446

Seniorineuvoja
Elina Niiranen
050 310 8037

Avopalveluohjaaja
Sirpa E. Hämäläinen
044 459 7339

Avopalveluohjaaja
Sari Hakkarainen
040 660 3551

 

 Hakeminen

Kotihoitopalveluja haettaessa tulee täyttää hakemus vanhuspalveluihin. Käsittelyn nopeuttamiseksi hakemuksen liitteenä tulee olla selvitys tuloista sekä lääkärin C-todistus (enintään kuusi kuukautta vanha). Hakemukset käsitellään moniammatillisessä työryhmässä, jonka lausunnon perusteella tehdään varsinainen palvelupäätös.