Perhe- ja mielenterveyspalvelut

 

Perhe- ja mielenterveyspalvelut on erityispalveluyksikkö, jonka tehtävänä on:

  • lasten, nuorten ja aikuisten psyykkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen sekä psyykkisten häiriöiden hoito ja kuntoutus
  • lapsen kasvun ja perhe-elämän muutosvaiheiden tukeminen
  • yksilöiden ja perheiden auttaminen erilaisissa ongelmatilanteissa (kriisit, päihdeongelmat, yms.)

Perhe- ja mielenterveyspalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia ja kaikkia työntekijöitä sitoo laissa määrätty vaitiolovelvollisuus. Palvelut räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen sekä asiakkaan ja työntekijän väliseen avoimeen yhteistyöhön.

Perhe- ja mielenterveyspalvelut koostuu erillisistä toiminnallisista yksiköistä, joista kukin huolehtii oman vastuualueensa palveluista. Alla olevan valikon kautta voi tutustua yksikössä tarjolla oleviin palveluihin.

 

Apua koulunkäyntiin -tiedote

Perhehoidon toimintaohje 2017

Palvelut

Koulupsykologi
Mielenterveystoimisto
Mielenterveyskuntoutus
Perusterveydenhuollon psykologi
Päihdepalvelut
Henkinen ensiapu

Vs. perhe- ja mielenterveyspalvelujohtaja, päihdetyöntekijä

Tuula Mäntylä 
044 459 7253

 

Perusturvan hinnasto