Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

Toimeentulotuki

Toimeentulotukea saa henkilö, joka on tuen tarpeessa, eikä voi saada tarpeenmukaista toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai ensisijaisen sosiaaliturvan kautta.

Koska toimeentulotuki on sosiaaliturvaan kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, selvitetään ennen tuen myöntämistä henkilön tai perheen mahdollisuudet saada toimeentulonsa turvatuksi muista tulonlähteistä, kuten opintotuella, työttömyysturvalla, eläkkeellä tai asumistuella.

Jos ensisijaisen sosiaaliturvan (asumistuen, opintotuen, työttömyysturvan) saaminen ja päätökset viipyvät, on tiukassa taloudellisessa tilanteessa mahdollista saada toimeentulotukea päätösten odotusajalle. Tällöin toimeentulotuki pääsääntöisesti peritään takaisin takautuvasti maksettavasta etuudesta.

Toimeentulotuen suuruus määrätään tukeen oikeuttavien menojen (perusmenot ja erityismenot) ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen perusteella. Toimeentulotukena voidaan myöntää perustoimeentulotukea, täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Perustoimeentulotuki 

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta paperilomakkeella (www.kela.fi/lomakkeet) tai verkkoasioinnin kautta (www.kela.fi/asiointi). Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran.

Saat lisätietoa Kelan sivuilta tai perustoimeentulotuen palvelunumerosta: 020 692 207

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen kuntien sosiaalitoimesta, mutta 1.1.2017 alkaen tarvitset ensin Kelan päätöksen sinulle myönnetystä perustoimeentulotuesta.

Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi ja liitteet kunnan käsiteltäväksi. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää harkinnan mukaan sellaisiin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea.

Yhteystiedot

SOSIAALITYÖ
Keskitie 10
44500 Viitasaari

Sosiaalitoimen yhteydenotto
(yleinen ohjaus, neuvonta, ilmoitusten ja yhteydenottojen vastaanotto)
040 661 5875
Puhelinajat: ma 10-12, ti-to 8-10 ja pe 10-12

Vastaava sosiaalityöntekijä
Maarit Jomppanen
044 459 6850
Puhelinaika ti-to 12-13

Vs. aikuissosiaalityöntekijä
Marjo Vehniäinen
044 459 7449
Puhelinaika ma-pe 13-14

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja
Leena Pasanen
040 190 6727
Puhelinaika 13-14

Palveluneuvoja
Lea Jelonen
050 310 8052
Puhelinaika ma-pe 13-14


SOSIAALITYÖ
Keskustie 8
44800 Pihtipudas

Sosiaalitoimen yhteydenotto
(yleinen ohjaus, neuvonta, ilmoitusten ja yhteydenottojen vastaanotto)
040 661 5875
Puhelinajat: ma 10-12, ti-to 8-10 ja pe 10-12

Vastaava sosiaalityöntekijä
Maarit Jomppanen
044 459 6850
Puhelinaika ti-to 12-13

Vs. aikuis- ja perhesosiaalityöntekijä
Tuija Kauppinen
044 459 6855
Puhelinaika ma-pe 13-14

Palveluohjaaja
Helena Hakkarainen
040 860 0168
Puhelinaika ma-pe 13-14