Kasvatus- ja perheneuvonta

Perheneuvonnan palvelu on suunnattu 0 -16 -vuotiaille.

Perheneuvonnassa
• tuetaan perheitä lapsen kasvussa ja perhe-elämän muutosvaiheessa
• etsitään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja huolen aiheisiin
• tehdään tarvittaessa yhteistyötä koulun, päivähoidon, terveydenhoitajan, sosiaalitoimen tai muiden lapsen ja perheen asioissa toimivien tahojen kanssa
Perheneuvontaan voit ottaa yhteyttä, kun
• haluat keskustella vanhemmuudesta tai lapsen tai nuoren kasvatuksesta
• olet huolissasi lapsen tai nuoren käyttäytymisestä tai kehityksestä
• lapsellasi on vaikeuksia kaveri- tai muissa ihmissuhteissa
• perheessä on toistuvia ristiriitoja
• vanhemmat haluavat tukea erotilanteessa lapselleen
• perheen elämässä on ollut kriisitilanne, esim. kuolemantapaus, onnettomuus tai äkillinen traumaattinen tilanne
• toivot perheasioiden sovittelua eroa harkittaessa tai eron jälkeen
Käynnit perheneuvonnassa ovat luottamuksellisia ja asiakkaalle maksuttomia. Lähetettä ei tarvita, vaan asiakas voi itse ottaa yhteyttä työntekijöihin. Puhelinaika ma-ke klo 12-12.30.

Tarja Ridell, sosiaalityöntekijä