Lapsiperheiden sosiaalityö

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen.

Lapsiperheiden sosiaalityö sisältää sosiaalihuoltolain mukaisen ja lastensuojelulain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin, sekä sen perusteella tarvittavien palvelujen järjestämisen. Lapsiperheiden sosiaalityö on suunnitel-mallista ja tavoitteellista muutostyöskentelyä yhdessä perheen kanssa.

 

Yhteydenotto 

Avun tarpeessa oleva voi ottaa itse yhteyttä sosiaalihuoltoon. Yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen voi myös tehdä jokainen, joka huomaa lapsen, nuoren tai perheen olevan avun tarpeessa. Yhteydenoton ja lastensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse, suullisesti tai kirjallisesti.

Viranomaisilla on lakiin perustuva ilmoitus-/ yhteydenottovelvollisuus. Velvollisten lisäksi kuka tahansa saa tehdä yhteydenoton salassapitosäännösten estämättä. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen halutessaan nimettömänä. Jokainen yhteydenotto ja lastensuojeluilmoitus selvitetään tarpeellisessa laajuudessa ja selvityksen pohjalta arvioidaan tarve asiakkuudelle ja palveluille.

Lastensuojelun ja perheiden sosiaalipalveluiden asioissa yhteydenotot Wiitaunionin yhteiseen päivystysnumeroon 040 661 5875. Puhelimeen vastaa päivystävä sosiaaliohjaaja ma klo 10-12, ti-to klo 8-10 ja pe klo 10-12.  

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista

Tukimuodot

Sosiaalipalvelujen tarjoama tuki voi olla muodoltaan tilapäistä, jatkuvaa ja toistuvaa tai pysyvää ja pitkäaikaista.
• Perhetyö
• Sosiaaliohjaus
• Tukihenkilö
• Tukiperhe
• Lapsiperheiden kotipalvelu
• Perhekuntoutus
• Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta
• Lastensuojelun avohuolto
• Lastensuojelun sijaishuolto 

Yhteystiedot, Viitasaari

Vs. lapsiperheiden sosiaalityöntekijä
Anna-Maija Oikari
044 459 7321
Puhelinaika to-to 12-13

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijä
044 459 7343
Puhelinaika ti-to 12-13

Perhetyön vastaava, sosiaaliohjaaja
Sari Tuohimetsä
040 668 5782

Lastensuojelun sosiaaliohjaaja
Iida Kalenius
040 631 9039

Perhetyöntekijä
Mirja Salmi
040 634 1985

Sosiaaliohjaaja
Kirsti Häkkinen
044 733 5685

 

Yhteystiedot, Pihtipudas

Vs. lapsiperheiden sosiaalityöntekijä
Annukka Mäkeläinen
044 459 6856
Puhelinaika 12-13

Sosiaaliohjaaja
Taija Siitari
040 630 9221

Perhetyöntekijä
Soile Siekkinen
040 653 1217

Perhetyön vastaava, sosiaaliohjaaja
Sari Tuohimetsä
040 668 5782