Aikuisneuvola

 

Aikuisneuvolan tavoitteena on aikuisväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Aikuisneuvolan terveydenhoitajat ovat pitkäaikaissairaille tukena omahoidon ohjauksessa ja tekevät tiivistä yhteistyötä muiden potilasta hoitavien tahojen kanssa. Terveydenhoitajat suorittavat pitkäaikaissairaiden potilaiden vuosikontrolleja ja ohjaavat heidät tarvittaessa lääkäriin sekä tekevät terveystarkastuksia mm. työttömille ja omaishoitajille sekä ajolupaa tarvitseville. Terveydenhoitajat suorittavat myös muiden terveydenhuollon ammattilaisten pyytämiä tutkimuksia. Terveystarkastukset ovat asiakkaille maksuttomia, sairaanhoidollisista käynneistä peritään perusturvalautakunnan päätöksen mukainen asiakasmaksu. Perusturvan hinnasto löytyy tästä linkistä.

Potilaan turvallinen hoito edellyttää, että terveydenhuollon ammattilaisella on riittävät tiedot potilaan terveydentilasta ja lääkityksestä. Lisätietoa turvallisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista löytyy osoitteesta http://www.potilaanopas.fi/fi/potilaan_opas.pdf

Aikuisväestön rokotusneuvonta ja rokottaminen on keskitetty aikuisneuvolaan. Lisätietoa matkailijoiden rokotuksista ja muista matkailuun liittyvistä terveysasioista saa osoitteesta http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat


Hoitotarvikejakelun piiriin kuuluvat kuntalaiset, joilla on pitkäaikainen, yli kolme kuukautta kestänyt sairaus. Hoitotarvikkeiden yksilöllinen tarve määritellään hoitavan lääkärin tai hoitajan tekemässä terveys- ja hoitosuunnitelmassa. Päätöksen hoitotarvikejakelusta tekee hoitava lääkäri tai hoidosta vastaava terveydenhoitaja. Pitkäaikaisen sairauden edellyttämiä maksuttomia hoitotarvikkeita saa keskusvarastosta.

Yhteystiedot

Aikuisneuvola avoinna arkisin
ma-to klo 8-16 ja
pe klo 8-14.

Soittoajat ovat arkisin
ma-pe klo 9-10 
ma- to klo 13-14

Aikuisneuvola itä
p. 014 4597 231 (hoitopuhelut)
p. 014 4597 202 (ajanvaraus)

Aikuisneuvola länsi
p. 014 4597 217 (hoitopuhelut)
p. 014 4597 207 (ajanvaraus)

Keskusvarasto (hoitotarvikejakelu)
p. 044 4597 624

Viitasaaren terveyskeskuksen hoitotarvikejakelu on avoinna ma-ke klo 12-13 ja to klo 12-14.

Hoitotarvikejakelun soittoajat ovat ma-to klo 8-9 ja 12-13,
puh. 044 459 7624.