Lääkäreiden vastaanotot

Lääkäreiden vastaanotoilla hoidetaan kiireetöntä sairaanhoitoa tai terveydenhoitoa tarvitsevia kuntalaisia asetuksen (1019/2004) mukaisen hoitotakuun aikarajojen puitteissa. Terveydenhuollon ammattilainen tekee kaikille sitä tarvitseville hoidon tarpeen arvioinnin joko puhelimitse tai vastaanottotilanteessa. Potilaan sujuva hoitoprosessi edellyttää terveydenhuollossa moniammatillista yhteistyötä ja lääkäreiden vastaanottotoiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä mm. aikuisneuvolan ja fysioterapian kanssa. Vastaanottojen kautta voi varata ajan lääkärille, aikuisneuvolaan, laboratorioon ja fysioterapiaan sekä hoitaa resepteihin liittyvät asiat. Reseptiuusintapyynnöt voi tehdä myös verkkopankkitunnuksia käyttäen osoitteessa omakanta.fi.


Potilaan turvallinen hoito edellyttää, että terveydenhuollon ammattilaisella on riittävät tiedot potilaan terveydentilasta ja lääkityksestä. Lisätietoa turvallisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista löytyy osoitteesta http://www.potilaanopas.fi/fi/potilaan_opas.pdf

Palveluajat ja yhteystiedot

Vastaanotot ovat avoinna arkisin ma-to klo 8-15.30, pe klo 8-14.

Hoidon tarpeen arviointi ja ajavaraus arkisin klo 9-15 p. 014 459 7241