Neuvolapalvelut

Neuvolatyön toiminta-ajatuksena on yksilön ja perheen terveyden edistäminen sekä terveyden arvostuksen lisääminen. Terveyttä edistävässä työssä on keskeisenä parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen, lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen seuranta ja tukeminen, rokotuksista huolehtiminen sekä yhteisöllinen toiminta.

Erityistä tukea tarvitsevat perheet ja lapset pyritään tunnistamaan varhain, jotta heitä voitaisiin auttaa ja tarvittaessa ohjata muiden tarpeenmukaisten palvelujen piiriin.

Perhesuunnittelu

Perhesuunnitteluneuvolan tehtävä on ihmisen seksuaalisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. Tämä sisältää sukupuolikasvatusta ja ehkäisyneuvontaa, lasten syntymän ajoituksen suunnittelua, ohjantaa raskauden keskeytyksissä, sukupuolitautien sekä hedelmättömyyden ehkäisyä ja hoitoa.

Lastenneuvola

Lastenneuvolatyö on terveyden edistämistä, sairauksien ennaltaehkäisyä ja varhaistoteamista sekä lapsen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen
kehityksen seurantaa ja tukemista.

Puheterapia

Puheterapiassa tutkitaan ja kuntoutetaan lasten ja aikuisten kielen, puheen ja äänen häiriöitä.

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolatyö on odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja muiden perheenjäsenten parhaan mahdollisen terveyden turvaamista, raskaudenaikaisten häiriöiden ehkäisemistä, varhaista toteamista ja hoitoon ohjaamista. Lasta odottaville perheille tarjoamme moniammatillisesti järjestettyä perhevalmennusta. Perhevalmennuksessa keskustellaan synnytyksen, imetyksen, lapsivuodeajan ja vauvanhoidon lisäksi vanhemmuudesta ja parisuhteesta, kiintymyssuhteesta, sekä vauvaperheen arjesta. Lasta odottavat ja vastasyntyneen vauvan perheet saavat halutessaan apua arjessa askarruttaviin pulmiin neuvolan perhetyöntekijältä. Järjestämme synnytys- ja perhevalmennusta 2-4 kertaa vuodessa synnyttävien mukaan. Voit osallistua valmennukseen yksin, pariskuntana tai tukihenkilön kanssa.

Perhevalmennuksen kehittämiseksi tulevaisuudessa, toivomme teiltä palautetta jokaisesta valmennuskerrasta.


Tapaamiskerrat ja aikataulu:

Synnytys:

Imetys:

Lastenhoito:

Vauvaperhe:

 

Ilmoittautumiset:

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola

Th Kirsi Virtanen
puh. 014-4597 254
soittoajat ma-pe klo 10-11

tai sähköpostilla
 

Yhteystiedot

Viitasaari
Terveysasema
Sairaalantie 4
44500 Viitasaari

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola
th Kirsi Virtanen
puh. 014-459 7254
soittoaika klo 10-11

Lastenneuvola
th Arja Varis
puh. 014-459 7251
soittoaika klo 10-11

Perhetyöntekijä
Kirsi Kananen
puh. 044-459 7582

Puheterapeutti ma ja ti
puh. 050 - 315 7250

 

Pihtipudas
Terveysasema
Asematie 12
44800 Pihtipudas

Lastenneuvola, astma-asiakkaat alle 18-vuotiaat
th Arja Pöyhönen
puh. 014 459 6722
soittoaika ma-pe klo 10 - 11

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola
th Minna Junttila
puh. 014 459 6719
soittoaika ma-to klo 10 - 11

Puheterapeutti
Virpi Savolainen
puh. 040 8600 178

Perhetyöntekijä
Pirkko Punamäki
puh. 040 8600 177

Lasten ja nuorten terveyden edistämisen toimintaohjelma 2017-2018

Avuksi ehkäisyn valintaan

Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen -opaslehtinen isälle

Opas synnytyksen jälkeiseen ja imetyksen aikaiseen raskauden ehkäisyyn