Sairaalat

Viitasaaren terveyskeskuksen vuodeosasto

Omavalvontasuunnitelma osasto

 • Sairaalassa 20 potilaspaikkaa lyhytaikaispotilaille
 • Sairaalassa tarjotaan lyhytaikaishoitoa lääkärin lähetteellä tuleville potilaille alle 90 päivää
 • Hoitomaksut asiakkaalle 48,60 €/vrk
 • Hoivaosastolla 23 asiakaspaikkaa pitkäaikaispotilaille

Hoivaosastolla tarjotaa laitoshoitoa niille asiakkaille, joilla on lääkärin arvion perusteella avun tarve 24 h /vrk. Heistä on tehty pitkäaikaispäätös. Hoitomaksu on 85 % asiakkaan nettotuloista.

 

Viitasaaren ja Pihtiputaan sairaalat

Toiminta-ajatus

Potilas nähdään osana perhettään, kulttuuriaan ja yhteisöä, jossa hän on elänyt. Jokainen potilas nähdään yksilönä ja hänen henkilökohtaista elämäänsä kunnioitetaan. Kohtelemme potilaita samalla tavalla riippumatta heidän elämäntilanteestaan, uskonnostaan, kansallisuudestaan tai asemastaan yhteiskunnassa. Hoitajan ja potilaan välinen hoitosuhde perustuu avoimeen ja ystävälliseen vuorovaikutukseen sekä keskinäiseen kunnioitukseen ja luottamukseen. Hoitajina meitä sitoo salassapitovelvollisuus. Erikseen niin haluttaessa potilaalle sovitaan omahoitaja.

Potilaan itsemäärääminen ymmärretään oikeudeksi vaikuttaa ja osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Potilaan ja omaisen tulee saada riittävästi tietoa eri hoitovaihtoehdoista ja palveluista sekä niiden vaikutuksista. Kannustamme potilaita ja omaisia osallistumaan tähän päätöksentekoon ja kunnioitamme heidän päätöksiään.

Läheisten osallistuminen

Vaikka potilas saa osastollamme tarvittavan hoidon ja huolenpidon, ovat suhteet kotiväkeen, sukulaisiin ja ystäviin silti hyvin tärkeitä. Toivomme, että tulette rohkeasti potilaiden luo, ikäänkuin tulisitte tapaamaan heitä kotiin. Sairaala ei koskaan voi olla koti, mutta toivomme, että yhdessä pystymme luomaan potilaille huolehtivan ja kotoisan ilmapiirin.

Osastolla toteutamme kuntouttavaa hoitotyötä. Periaatteena on, että ei tehdä puolesta, vaan annetaan jokaisen tehdä omien voimavarojen mukaan. Tuetaan omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä.

Osallistuminen potilaan päivittäiseen hoitoon voi tapahtua muun muassa seuraavin tavoin:

 • Voitte avustaa potilasta ruokailussa, jotta siitä tulisi mahdollisimman miellyttävä ja kiireetön tapahtuma.
 • Osastollamme on käytettävissä pyörätuoleja, joilla voitte halutessanne käyttää potilasta ulkona.
 • Vaihtelua päivään toisi esimerkiksi ruokailuhetki osaston päiväsalissa. Potilaiden toivotaan ruokailevan päiväsalissa voinnin niin salliessa.
 • Liikkuminen voinnin mukaan osastoilla, lehtien tai kirjojen lukeminen tai musiikin kuunteleminen tuo tervetullutta vaihtelua potilaan päivään.
 • Potilaan voinnin mukaan on mahdollista käydä kotilomalla, päiväkahvilla tai sopimuksen mukaan pitemmälläkin lomalla. Näistä asioista toivomme keskusteltavan etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa.
 • Pihtiputaan sairaalan päiväsalissa on kirjaston sivupiste, lehtiä ja TV. Siellä on myös päiväkahvia tarjolla klo 13.30-14.

Potilaan tai asukkaan voimien hiipuessa peruuttamattomasti, hänelle turvataan hyvän ammattietiikan mukainen hoito kaikilta osin.

Omaisena ja ystävänä teillä on tietoa ja tuntemusta potilaan tavoista ja tottumuksista. Olisi hyvä, että kertoisitte niistä meille, jotta voisimme ja osaisimme huomioida nämä potilaalle tärkeät asiat. Mikäli teillä on jotakin mieltänne askarruttavaa, kysyttävää, keskusteltavaa tai ehdotuksia, tulkaa puhumaan niistä henkilökunnalle. Sairaalan henkilökunta on potilaiden asioissa vaitiolovelvollinen. Uskomme, että tekin pidätte omana tietonanne sen, mitä olette vierailun aikana kuulleet ja nähneet toisten potilaiden asioista.

Henkilökohtaiset varusteet

Suositeltavaa olisi ottaa mukaan:

 • hammasharja
 • kampa
 • parranajokone
 • muut henkilökohtaiset tavarat

Osasto ei vastaa potilaiden hallussa olevista rahoista ja arvoesineistä, ne pyydämme jättämään kotiin. Tarvittaessa mahdollinen parturimaksu mukaan. Sairaalassa käytetään yleensä sairaalan vaatteita. Omat vaatteet voi antaa säilytettäväksi, mutta mikäli niitä halutaan käyttää osastolla, ei sairaala vastaa niiden pesusta.

Yhteystiedot

Viitasaari

Sairaalantie 4
44500 Viitasaari

Sairaalapalvelujohtaja
Pirjo Grönholm-Paananen
ma-pe klo 7.30-15.00
044-459 7614

Osastosihteeri
Sirpa Tiitinen
ma-to klo 7-15
pe klo 7 - 13.30
050-315 7291

Kotiutushoitaja
Osastolla tiistaina ja torstaina
050-310 8034

Potilaita koskevat tiedustelut

Lyhytaikaisosasto (akuutti)
040-715 3514 / 044-459 7600

Asiakkaita koskevat tiedustelut

Hoivaosasto
 044-4597601

Pihtipudas

Hoitajien kanslia (potilaiden vointia koskevat tiedustelut)

044 459 6735

Osastonhoitaja
Anne Tavaststjerna
044 459 6974

Osastonsihteeri
Kirsti Argillander (laskutusasiat) 044 733 5879

Potilaspuhelin
(potilaiden henkilökohtaiset puhelut)
044 709 1827

Lääkäri on osastokierrolla n. klo 8.30-12. Toivomme, että tiedustelut tehtäisiin kierron jälkeen. Tiedotamme voinnista vain yhdelle lähiomaiselle, joka voi toimia yhteyshenkilönä muille omaisille. Osaston vierailuaika on klo 12-19.

Osastollamme työskentelee kotiutushoitaja sekä kuntohoitaja ja fysioterapeutti arkipäivisin. Tarvittaessa käytössämme on myös erityisammattiosaamista, kuten puheterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä.