Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammahuollon palveluilla tuetaan kehitysvammaisen henkilön selviytymistä yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Kehitysvammahuollon palveluita ovat mm.

  • palveluohjaus
  • perhehoito
  • kehitysvammaneuvola
  • kuntoutus

Viitasaari

Asumispalvelut

Wiitalinna

Wiitalinna on tarkoitettu ikäihmisille, kehitysvammaisille ja vammautuneille, jotka tarvitsevat tehostetun kotihoidon apua ja tukitoimia arjessa selviytymiseen. Asunnot ovat vuokra-asuntoja, joihin haetaan asumispalveluiden tavoin SAS-työryhmän kautta. Kehitysvammaisille ja vammautuneille on tarjolla tuetun asumisen vuokra-asuntoja tai autetun asumisen ryhmäkotiasuntoja. Asuntojen kohdentamisesta niitä tarvitseville vastaa vammaispalvelu SAS-työryhmässä

Onni muuttaa Wiitalinnaan

Yhteystiedot
Wiitalinna
Kirkkotie 9
44500 VIITASAARI

Yksikön esimies Pirjo Grönholm-Paananen 044 459 7614
Vastaava sairaanhoitaja Katja Pappinen 040 653 2833
Hoitajat/vanhusasukkaat 044 733 5681
Hoitajat/ kehitysvammaiset asukkaat 050 310 8005

Sateenkaaren työkeskus

Työkeskus tarjoaa työ- ja päivätoimintaa erityisryhmille. Työtoiminnassa tehdään alihankintatöitä, kokoonpanoa, pakkausta, metallitöitä sekä jonkin verran omana tuotantona tekstiilitöitä. Päivätoiminnassa toimii kaksi eri pienryhmää, josta toinen on vaikeavammaisille tarkoitettu. Päivätoimintaa järjestetään myös ns. seinättömänä päivätoimintana asumispalveluyksiköiden asukkaille yksilöllisen tarpeen mukaan.

Yhteystiedot
Peltisepänkuja 7
44500 Viitasaari

Avoinna
ma-to 8:00–16:00
pe 8:00-14:15

Pihtipudas

Metsäkoto

Metsäkoto on kodinomainen ympärivuorokauden valvottu asumispalveluyksikkö kehitysvammaisille.

Mahdollisia vapaita paikkoja tai lyhytaikaista asumista (lomapaikka) voit tiedustella vammaispalveluohjaajalta tai suoraan yksiköstä.

Yhteystiedot
Puistopolku 6
44800 Pihtipudas
040 860 0736

Metsäkaaren työkeskus

Työkeskus tarjoaa erityisryhmien asiakkaille työ- ja päivätoimintaa. Työkeskus toimii yhteistyössä mm. asumispalvelun, TE-toimiston ja muun sosiaalitoimen kanssa. Työkeskuksella on mahdollisuus osallistua työtoimintaan puupuolella tai tekstiilipuolella. Alihankintatyöt seutukunnan yrityksille sekä avotyötoiminta ovat myös merkittävä osa työtoimintaa. Työkeskus toimii myös kuntouttavan työtoiminnan työpaikkana ja työssäoppimispaikkana oppilaitosten opiskelijoille. Päivätoiminnassa tarjotaan virikkeellistä ja yksilöllistä päiväaikaista toimintaa vaikeavammaisille henkilöille. Työkeskuksella on myynnissä työtoiminnassa valmistettuja tuotteita. Myös tilaustöiden mahdollisuutta kannattaa kysyä.

Yhteystiedot
Metsätie 5
44800 Pihtipudas

Avoinna
ma-to 8:00–16:00
pe 8:00-14:15

Perhehoito - Viitasaari ja Pihtipudas

Ympärivuorokautista valvontaa tarvitseville kehitysvammaisille tarkoitettu hoitomuoto. Hoito toteutetaan kunnan ja perhehoitajan välisellä toimeksiantosopimuksella.

Tiedustelut

Vammaispalvelun ohjaajat
Tuulevi Kääriäinen
Päivi Pihlajamäki

Seutukunnalla on jatkuva haku perhehoitajista. Hausta tarkemmin Arvokas elämä -hankkeen sivuilla.

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on suunnattu yksin asuville kehitysvammaisille henkilöille, jotka eivät selviydy täysin itsenäisesti arjessa. Palvelun tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen, normaali elämä. Asiakkaita kannustetaan ja tuetaan omien voimavarojen hyödyntämiseen. Tuetun asumisen ohjaajan tukea on mahdollista saada mm. kodinhoidollisiin tehtäviin, asiointiin, mielekkään vapaa-ajantoiminnan löytämiseen tai psykososiaaliseen tukeen. Palvelun yksilölliset tavoitteet määritellään tuki-ja palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Yhteystiedot

Vammaispalvelujohtaja
Saila Kainulainen
044 459 7399

Vammaispalvelun ohjaajat

Viitasaari
Tuulevi Kääriäinen
044 459 7419

Pihtipudas
Päivi Pihlajamäki
040 860 0187

 


Sateenkaaren työkeskus

Vastaava ohjaaja
Arja Vuorela
040 704 5637

Kuntoutusohjaaja
Heidi Hakonen
044 459 7575

Työtoiminnan ohjaajat

Erkki Hyppönen
044 459 7565

Piipe Onninen-Kokko
044 459 7564

Päivätoiminnan ohjaajat 044 459 7491

Vaikeavammaisten päivätoiminta
044 733 5804

Keittiö
050 310 8057


Metsäkaaren työkeskus

Vastaava ohjaaja
Ritva Rönkkö
040 162 7329

Työtoiminnan ohjaajat

Karri  Paananen
044 719 1811

Tuomo Joro
044 719 1812

Heini Niinikoski
044 719 1813

Riitta-Liisa Nurmiranta
044 7191814

Keittiötyön ohjaaja
Pirjo Kariniemi 
044 719 1815

Vaikeavammaisten päivätoiminnan ohjaaja
040 860 0176

 

Tuettu asuminen

Tuetun asuminsen ohjaaja
040 634 2143