Palkkatukityöllistäminen ja oppisopimus

 

Palkkatukityöllistäminen

Yksikkö vastaa kaupungin eri yksiköiden palkkatukityöllistämisestä; etsii asiakkaista sopivat työntekijät avoinna oleviin työpaikkoihin, osallistuu työnhakuhaastatteluihin yhdessä työyksikön esimiehen kanssa, hakee te-toimiston palkkatuen, tekee työsopimukset, huolehtii terveystarkastuksen ajanvarauksesta, tekee työntekijälle työsuhteen päättyessä palvelustodistuksen.

Kaupunki tarjoaa palkkatukityömahdollisuuksia mm. seuraavissa työtehtävissä: järjestelyapulainen, hoitoapulainen, osastoavustaja, liikuntapaikkojen hoitaja, työpajantyöntekijä, toimistotyöntekijä, ravitsemistyöntekijä.

Oppisopimuskoulutus

Yksikkö etsii oppisopimuspaikkoja ja näihin sopivia työntekijöitä, sekä toimii yhteistyötahona oppisopimustoimistoon niin oppisopimusta solmittaessa kuin koko oppisopimuksen ajan.


Kaupunki tarjoaa palkkatukityömahdollisuuksia mm. seuraavissa työtehtävissä ja -yksiköissä;

 • järjestelyapulainen
 • keittiöapulainen 
 • hoitoapulainen
 • osastoavustaja 
 • liikuntapaikkojen hoitaja
 • lähihoitaja
 • työpajatyöntekijä
 • vaatehuoltaja 
 • toimistotyöntekijä
 • ravitsemistyöntekijä
 • ympäristöhoidontyöntekijä

Työllisyysyksikön tehtäviin kuuluu myös työpaikkojen etsiminen alueen yrityksistä ja tarjota yrittäjille työsuhteen alkuun uusi tapa työllistää työntekijä: Työnhakijoilla on mahdollisuus ammattitaidon lisäämiseen, työkokemuksen hankkimiseen ja osaamisen näyttämiseen yrityksissä tai muun työnantajan esim. yhdistyksen työtehtävissä.

Yhteystiedot

Viitasaaren kaupungin työllisyysyksikkö
Keskitie 10
44500 Viitasaari
www.viitasaari.fi

Työllisyyspäällikkö, palkkatukityön vastuuhlö
Mervi Paananen
044 4597 578
mervi.paananen[at]viitasaari.fi

Työpajaohjaaja
Tiina Liimatainen
040 6305 376
tiina.liimatainen[at]viitasaari.fi

Viitasaaren Tuunari-paja
Avoinna:
ma-to klo 8.00-15.00
pe klo 8.00-14.00
Keskitie 30
44500 Viitasaari
040 6303 384