Kirjaston käyttösäännöt

Kirjaston palvelut

Kirjasto tarjoaa korvauksetta aineistokokoelmansa, verkkoaineiston, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen asiakkaiden käyttöön. Asiakkaat voivat tehdä aineistosta varauksia ja hankintaehdotuksia. Aineistoa välitetään kaukolainaksi muista kirjastoista. Osa näistä palveluista on maksullisia.

Käyttöoikeus

Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla. Kirjastokortti annetaan jokaiselle, joka lainaajaksi ilmoittautuessaa antaa kirjaston pyytämät tiedot ja esittää kuvallisen henkilötodistuksen. Kotiosoite on oltava Suomessa. Alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus.

Käyttäjän vastuu

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Sen omistaja tai takaaja on vastuussa kaikesta kortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortti on esitettävä aina lainattaessa ja tarvittaessa muulloinkin kirjaston palveluja käytettäessä. Kortin katoamisesta ja osoitteen tai nimen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Asiakas on vastuussa ennen kirjastokortin katoamisilmoitusta kirjastokortilla lainatusta aineistosta ja kertyneistä maksuista.

Lainaus ja palautus

Keski-kirjastojen asiakkaalla on oikeus lainata samalla kortilla kaikista kimppaan kuuluvista kirjastoista.

Lainan voi uusia enintään viisi kertaa, ellei siitä ole varauksia. Lainoja voi uusia ja aineistoa varata puhelimitse tai verkkokirjastossa. Verkkokirjaston käyttöön tarvittava salasana annetaan kirjastosta.

Maksut

Kirjasto perii maksun mm: laina-ajan ylittymisestä, kadonneesta tai turmeltuneesta aineistosta, varauksista, kirjastokortin uusimisesta, kaukopalvelusta ja jäljenteistä.

Mikäli aineistoa ei ole huomautuksista huolimatta palautettu tai maksuja maksettu, perintä siirtyy perintätoimistolle, joka perii kirjaston saatavien lisäksi omat kulunsa.

Kirjastojen maksut

Lainauskielto ja käyttöoikeuden menettäminen

Asiakas menettää lainausoikeutensa kaikissa Keski-kirjastoissa, jos hän jättää lainat palauttamatta tai maksut maksamatta. Lainauskielto on voimassa kunnes asiakas on palauttanut aineiston ja suorittanut maksut. Kirjaston käyttösääntöjen rikkomisesta, kirjaston toimintaa ja henkilökunnan työtä tai muita asiakkaita häiritsevästä käyttäytymisestä tai kirjaston tiloissa päihteiden alaisena esiintymisestä voidaan määrätä väliaikainen käyttö- tai lainausoikeuden menetys. Kirjaston henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan.

Muuta

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitetta.

Tietosuoja

Kirjaston lainaajarekisteri on henkilötietolain mukainen ja sitä käytetään ainoastaan lainaustenvalvontaan. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteriseloste on nähtävänä kirjastossa.

Kirjaston henkilökunta vastaa mielellään kirjaston toimintaan liittyviin kysymyksiin.