Kirjastoautopalvelut

Kirjastoauton käytössä ovat Wiitaunionin aluekirjaston kokoelmat ja palvelut.

Kirjastoautosta lainatun aineiston voi palauttaa kaikkiin KESKI-kirjastoihin ja kaikista KESKI-kirjastoista lainatun aineiston vastaavasti kirjastoautoon.

  • Reitit 1-5 ajetaan parittomina viikkoina ja reitit 6-10 ajetaan parillisina viikkoina.
  • Reittiaikatauluja saa kirjastoautosta sekä Pihtiputaan ja Viitasaaren kirjastoista.

Wiitaunionin kunnilla yhteinen kirjastoauto

Pihtiputaan ja Viitasaaren kirjastoautopalvelut yhdistettiin elokuussa 2007. Uusi kirjastoauto otettiin käyttöön toukokuussa 2008. Pihtiputaan kunnanhallitus (04.12.2006 § 256) ja Viitasaaren kaupunginhallitus (18.12.2006 § 352) ovat allekirjoittaneet sopimuksen kirjastoautotoiminnasta. Sopimuksessa määritellään kirjastoauton käytöstä seuraavaa:

"Kirjastoautolla pyritään mahdollisimman kattavasti ja tasapuolisesti palvelemaan molempien kuntien haja-asutusalueiden asukkaita. Erityisenä palvelukohteena ovat kummankin kunnan kyläkoulut. Kirjastoauton reittiajoon varattu aika jaetaan kuntien kesken ajopäivien suhteessa niin, että auto liikennöi Pihtiputaalla neljänä päivänä ja Viitasaarella kuutena päivänä kahden viikon aikataulujaksoissa. Reitit ja siirtymiset kunnasta toiseen suunnitellaan siten, että palveluaikaa on mahdollisimman paljon. Kirjastoauton lopullisista reiteistä päättää sivistyslautakunta kirjastotoimenjohtajan yhdessä kirjastoautonkuljettaja-virkailijan laatiman reittisuunnitelman pohjalta."

 

AJANKOHTAISTA:

Kirjastoauto ei kierrä
22.12.2017 - 2.1.2018
_________________

VUODEN 2017 RUUSUT JA RISUT, TOIVEITA VUODELLE 2018
Asiakastyytyväisyyskysely kirjaston asiakkaille. Haluamme parantaa kirjastomme palveluita. Voit auttaa meitä vastaamalla lomakkeen kysymyksiin.

Kirjastoauton asiakkaat

__________________ 

Kirjastoauton aikataulu
(uusi aikataulu voimaan 23.10.2017)

Tykkää meistä Facebookissa!

Yhteystiedot

Kirjastoautossa sinua palvelee Erkki Törmä. Kirjastoauton puhelinnumero on
044-4596 992.

 

Enni Hakkaraisen opinnäytetyö:

Kirjastoauto maaseudun monipalvelijana: Selvitys Wiitaunionin kirjastoauton mahdollisuuksista monipalveluautoksi