OMATOIMIKIRJASTO

Omatoimikirjastossa asiakkaat voivat käydä myös palveluaikojen ulkopuolella.
Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään kirjastokortilla.

Sisäänkirjautuminen

 

 Omatoimikirjastossa voit

Omatoimikirjaston turvallisuutta valvotaan tallentavalla kameravalvonnalla. Tarvittaessa kävijät voivat hälyttää paikalle vartijat, puh. 040 532 3441.

Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Viitasaaren kirjaston käyttösääntöjä sekä ylläpitämään asioidessaan siisteyttä ja järjestystä. Asiakkaiden tulee myös huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sisään tultaessa ja tilasta poistuttaessa.

Sisäänkirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden muiden asiakkaiden käyttäytymisestä sekä velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot, sekä myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan tai samalla oven avauksella. Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja. Omatoimikirjaston käyttö voidaan tarvittaessa estää esimerkiksi häiriökäyttäytymisen vuoksi.