Esiopetus

Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa siten, että lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetus on monipuolista toimintaa leikin merkeissä, se tukee ja harjaannuttaa lapsen kehitystä. Esiopetus tapahtuu osana koulutyötä ja koulunjohtajan tai rehtorin alaisuudessa. 

Viitasaaren esiopetuspaikat:

  • Haapaniemen koulu
  • Huopanan koulu
  • Kymönkosken koulu
 

Pihtiputaan esiopetuspaikat:

  • Muurasjärven koulu
  • Putaanvirran koulu

Pihtiputaan kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma

 

Yhteystiedot

Haapaniemen koulu, rehtori Jari Kunelius,
puh. 044 4597 377
Huopanan koulu, koulunjohtaja Taija-Tuuli Korhonen,
puh. 044 4597 459
Kymönkosken koulu, koulunjohtaja Sakari Nikkinen,
puh. 050 3157 292
Muurasjärven koulu, koulunjohtaja Satu Koljonen,
puh. 040 8600 708
Putaanvirran koulu, vs. rehtori Joona Kurikkala ,
puh. 044 4596 876