Eväitä terveelliselle koulutielle

 

Viitasaaren kouluruoat valmistetaan Haapaniemen yhtenäiskoulun keittiöllä. Koulun ruokasalissa käyvät ruokailemassa esikoulun, alakoulun, yläkoulun ja lukion oppilaat. Ruokailut ovat porrastetusti klo 10:30-12:15 välillä.

Valmistuskeittiöltä kuljetetaan ruoka kuumana Huopanan ja Kymönkosken kouluille sekä päiväkoteihin.

Kouluruokailussa noudatetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamia kouluruokasuosituksia. Suosituksissa määritellään tarjottavien raaka-aineiden koostumuksen lisäksi annoskoot ja ravintoaineiden saantisuositukset eri ikäryhmillä. On tärkeää, että oppilaat valitsevat ruokia joka ruoka-aineryhmästä. Oppilaan tulisi saada koululounaasta 1/3 päivän energiantarpeesta. Terveellinen ateriakokonaisuus havainnollistetaan asiakkaille lautasmalliaterian tai lautasmallijulisteen avulla. Kouluruokailun suunnitteluun ja seurantaan osallistuu myös ruokatoimikunta, jossa on edustajat oppilaista, opettajista, keittiöhenkilökunnasta sekä terveydenhoitaja.

Kouluruokailussa huomioidaan erityisruokavaliot. Ne todennetaan terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksella. Vakaumukseen liittyvistä ja kasvisruokavaliosta vaaditaan alaikäisten oppilaiden osalta vanhempien allekirjoittama suostumus. Kaavakkeita saa kouluruokalasta.

Erityisruokavaliodieetit tarjotaan ruokasalissa erillisestä dieettilinjastosta. Asiakkaille ilmoitetaan allergisoivia raaka-aineita sisältävistä ruoista salin seinällä olevalla ruokalistalla. Ruokalistat lähetetään ennakkoon päiväkoteihin ja alakoulun luokkiin, jotta hoitajat ja opettajat ennättävät neuvoa dieettiruokia tarvitsevia oppilaita. Ruokien tuotesisällöistä on tiedot keittiön henkilökunnalla ja asiakkaat saavat nähdä ne pyydettäessä.

Koulun ruokasalissa on tarjolla maksullinen välipala välipalakärrystä alakoulun oppilaille klo 13:00 ja yläkoulun ja lukion oppilaille klo 14:00. Maksullista välipalaa tarjotaan myös Huopanan ja Kymönkosken kouluilla. Aamu-ja iltapäivätoiminnassa oleville välipala kuuluu hoitomaksuun. Välipalan sisältö on nähtävillä ruokalistalla.

Juhlapäivät; pääsiäinen, vappu, kevätjuhla, itsenäisyyspäivä ja joulu huomioidaan koulun ruokalistalla. Lisäksi voidaan järjestää teemapäiviä. Kerran kuuden viikon aikana järjestetään toiveruokapäivä, jolloin toteutetaan asiakkaiden toivomia ruokia.

Wiitauniniin on perustettu lähiruokatyöryhmä, jonka tehtävä on edistää lähiraaka-aineiden käyttöä kunnallisessa ruokapalvelussa. Kouluruokailussakin toteutetaan lähiruokapäivä kerran kuukaudessa. Lisäksi lähialueella tuotettuja raaka-aineita käytetään ruoanvalmistuksessa aina, kun se on mahdollista.

Kouluruokailussa kiinnitetään huomiota biojätteen määrään. oppilaita ohjataan ottamaan ruokaa se määrä, minkä he jaksavat syödä. Oppilaita ohjataan malliannoksen mukaiseen ruokailuun ja hyviin ruokatapoihin.

Yhteystiedot: Haapaniemen yhtenäiskoulun ravitsemistyönjohtaja Sari Ala-Korpi, 050-3108053
Huopanan koulu, yhdistelmätyöntekijä Sari Rekonen, 044-7335862
Kymönksk koulu, yhdistelmätyöntek. Tarja Riikonen 040-1246221